Odpowiedzi ZG SPAM w sprawie powołania dyrektorów

14.06.2017
Szanowni Państwo,

ZG SPAM podczas zebrania 8.06.2017 podjął następujące decyzje w sprawie powołania na kolejną kadencję na stanowisko dyrektora Pana Andrzeja Kosendiaka Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz Pana Wojciecha Nentwiga Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego.

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M