Odpowiedzi ZG SPAM w sprawie powołania dyrektorów

14.06.2017
Szanowni Państwo,

ZG SPAM podczas zebrania 8.06.2017 podjął następujące decyzje w sprawie powołania na kolejną kadencję na stanowisko dyrektora Pana Andrzeja Kosendiaka Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz Pana Wojciecha Nentwiga Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego.