Komunikat MKIDN ws. Warszawskiej Opery Kameralnej

12.04.2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją Warszawskiej Opery Kameralnej – instytucji o wielkim dorobku artystycznym, znanej i cenionej w kraju i na świecie. Do MKiDN dotarły informacje, że dyrekcja WOK zamierza zwolnić 60 proc. zatrudnionych, w tym podstawowy zespół artystów - solistów, dyrygentów oraz muzyków orkiestry symfonicznej; zapowiada też likwidację orkiestry Sinfonietty WOK. Tak daleko idące zmiany w sposób nieunikniony prowadziłyby do radykalnej zmiany (ograniczenia) repertuaru WOK, co byłoby sprzeczne ze statutem placówki; zagrażałyby także wypracowanej przez lata wysokiej pozycji WOK wśród scen operowych Polski i Europy.

Ze względu na rangę Warszawskiej Opery Kameralnej Minister KIDN już wcześniej wyraził wolę wspólnego jej prowadzenia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (obecnym organizatorem tej instytucji). Włączając się w kwestie finansowania WOK, Minister chciałby wspomóc tę placówkę w rozwiązaniu zgłaszanych problemów finansowych, by zapewnić ciągłość i rozwój jej działalności artystycznej.

3 marca 2017 r.  Minister spotkał się w celu podjęcia negocjacji z dyrekcją i związkami zawodowymi WOK oraz przedstawicielami Zarządu Województwa Mazowieckiego. Pomimo pytań ze strony MKiDN dyrekcja WOK nie przedstawiła długofalowej koncepcji funkcjonowania Opery, co pozwoliłoby MKiDN ocenić potrzeby finansowe WOK. Podczas spotkania Minister zwrócił się również z prośbą do przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego o ustosunkowanie się do propozycji wsparcia finansowego dla WOK.

Dodatkowo 30 marca br. Minister skierował pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o informacje dotyczące koncepcji artystycznej i organizacyjnej funkcjonowania WOK oraz z zapytaniem, czy planowane przez dyrekcję WOK zmiany są przez organizatora tej instytucji aprobowane. Zaapelował również o wstrzymanie zapowiedzianych zwolnień w WOK i przypomniał o propozycji współfinansowania tej instytucji przez MKiDN.

Zgodnie ze statutem Warszawskiej Opery Kameralnej organizatorem WOK jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, w którego gestii są wszystkie decyzje dotyczące akceptacji działań dyrekcji. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje jedynie ogólny nadzór nad działalnością Opery. Tym niemniej MKiDN podjęło działania zmierzające do ustabilizowania sytuacji w WOK i zapobieżenia likwidacji tej instytucji, do czego w praktyce mogłyby doprowadzić planowane przez dyrekcję WOK zmiany w jej funkcjonowaniu. Prośby o interwencję Ministra w tej sprawie skierowały także do niego środowiska związane z WOK oraz melomani - stali widzowie spektakli w WOK.


http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/komunikat-ws.-warszawskiej-opery-kameralnej-7287.php

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M