Jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

30.09.2016

PROGRAM JUBILEUSZU 60-LECIA

STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW

Audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC

Warszawa, 2 października 2016 r.

 

 

1. Przybycie i rejestracja uczestników Spotkania Jubileuszowego z okazji 60-lecia SPAM, godz. 10.00.

2.    Otwarcie uroczystości jubileuszu 60-lecia SPAM godz. 11.00.

3.    Odczytanie listów gratulacyjnych i wystąpienia gości.

4.    Wręczenie nagród i wyróżnień.

5.    Referat programowy.

 

przerwa godz. 12.30-13.15

 

6.   Prezentacja osiągnięć Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

7.  Panel dyskusyjny Kół i Oddziałów SPAM – „Dlaczego jestem w SPAMie?”

8. Koncert kameralny Tria Smyczkowego Canone All’Unisono w Audytorium im. Karola Szymanowskiego godz. 16.00. 

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M