Wydawnictwo SPAM

09.01.2015

WITOLD ROWICKI (1914 – 1989) był jednym z najbardziej znanych i cenionych w świecie polskich dyrygentów. Po wyzwoleniu, w 1945 roku, organizował i prowadził w Katowicach Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia – dzisiejszą NOSPR. W 1950 już w Warszawie, stworzył Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Warszawskiej, w 1955 roku przemianowaną na Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Narodowej. Z Filharmonią Narodową był związany przez 25, a orkiestra pod jego batutą osiągnęła poziom prawdziwie światowy.

Filharmonia Narodowa i Witold Rowicki dali wspólnie ponad 300 koncertów dla słuchaczy niemal wszystkich krajów Europy, a także Japonii, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Azji, Ameryki Północnej i Australii.

Pięciopłytowy album nagrań Witolda Rowickiego ukazał się w stulecie urodzin i w dwudziestopięciolecie śmierci wielkiego dyrygenta. Każdy z pięciu kompaktów tego albumu ma swój tematyczny układ repertuaru. Są tu więc monograficzne płyty kompozytorskie: Karola Szymanowskiego i Mieczysława Karłowicza. Na kolejnej znalazły się utwory wybitnych kompozytorów polskich II poł. XX w.: Andrzeja Panufnika, Grażyny Bacewicz i Wojciecha Kilara. Jest również płyta tylko z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach (obecnie NOSPR) oraz rejestracje koncertów z udziałem światowej sławy pianistów: Arturo Benedetti-Michelangelego i Artura Rubinsteina.

więcej informacji i fragmenty nagrań w zakładce:
spa-m.pl/witold-rowicki 

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M