FINAŁ AKCJI ZNICZ

03.12.2014

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli…

Pamiętamy. W tym roku ponownie na cmentarzach warszawskich i podwarszawskich zapłonęły znicze i zostały położone plakietki z napisem W hołdzie i pamięci. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków na 504 grobach osób zasłużonych dla polskiej kultury muzycznej. Pamiętamy zarówno o dawnych członkach naszego stowarzyszenia, jak i o tych, którzy z oczywistych powodów członkami SPAM być nie mogli, jak na przykład Stanisław Barcewicz, Mieczysław Karłowicz, Wiktoria Kawecka, rodzice Fryderyka Chopina, matka i siostra Karola Szymanowskiego, Jerzy Petersburski.

Organizacją tegorocznej Akcji „Znicz” zajęła się Pani Katarzyna Zachwatowicz z Panią Zofią Wilmą z Komisji Seniorów, kontynuują One wieloletnią pracę Pani Mirosławy Cieszańskiej, a następnie Pani Zofii Lupertowicz. Przy organizacji Akcji pomagał również Pan Krzysztof Szczepański. Należą się im szczególne podziękowania. Oprócz członków SPAM w Akcji wzięły udział inne osoby – głównie uczniowie, studenci i nauczyciele szkół muzycznych.

Uczestnicy Akcji „Znicz” w 2014 roku (w nawiasie numer lub nazwa koła SPAM): Jerzy Antepowicz (76), Magdalena Borowiec (102), Jolanta Byczkowska-Sztaba (102), Dorota Całek (86), Andrzej Chrostowski, Wincenty Denis (Koło Seniorów), Katarzyna Janczewska-Sołomko (102), Elżbieta Jasińska-Jędrosz (102), Julitta Kosińska, Zofia Kostrowska (76), Jerzy Kwiecień (76), Ryszard Łabędzki, Michał Markowski, Andrzej Milewski, Ireneusz Narowski (76), Agnieszka Obst-Chwała (KMD), Bogdan Olędzki, Elżbieta Palczewska (76), Włodzimierz Pigła (102), Tomasz Radziwonowicz (76), Bolesław Scholl, Irena Sijałowa (Koło Seniorów), Czesława Skrybant-Ciechomska (Koło Seniorów), Marta Straszyńska (33), Bogdan Szumski (102), Marek Szwarc (33), Andrzej Trybuła (23), Maria Wróblewska (102), Katarzyna Zachwatowicz (Koło Seniorów), i Szkoła na Kawęczyńskiej.        

Wszystkim uczestnikom Akcji Zarząd Główny SPAM składa serdeczne podziękowania.

Ta piękna akcja Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków poświęcona postaciom ze świata muzyki, których nie ma już wśród nas, spotyka się z wdzięcznością i uznaniem bliskich niejednokrotnie spotykanych przy grobie, a jednocześnie  stanowi spłatę długu, jaki zaciągnęliśmy wobec tych, którzy przed nami tworzyli polską rzeczywistość muzyczną. Podobną akcję prowadzą oddziały i koła SPAM w innych miastach.

                                                                                                                                         KJS