Blog Jerzego Łysińskiego

10.01.2014
Zapraszamy na blog Jerzego Łysińskiego członka Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.


http://polskamuza.eu/blogi.php?autor=jerzy"CZY OPERA POWINNA BYĆ SPÓŁKĄ LUB FUNDACJĄ? Codzienność opery we Włoszech to wstrzymywane wypłaty dla własnych muzyków i artystów gościnnych i zadłużenie o łącznej wartości przekraczającej 400 milionów dolarów."
Zapraszamy na blog Jerzego Łysińskiego


PROBLEM Z KREOWANIEM POLITYKI KULTURALNEJ Analizując działania i motywy aktorów polityki kulturalnej widzimy jak skomplikowany splot interesów oddziałuje na jej obecny kształt w polskich miastach.

BILETY A RÓWNOŚĆ W DOSTĘPIE DO KULTURY. Czy polityka cenowa instytucji kultury powinna wykluczać uboższą widownię?
PO CO NAM MUZYCY? Czy koszty utrzymania szkół i instytucji muzycznych są adekwatne do korzyści płynących z posiadania artystów i nauczycieli muzyki?
KTO TWORZY POLITYKĘ KULTURALNĄ? Jak wygląda realizacja „zwierzchniej władzy narodu” nad publicznym sektorem kultury?
KWESTIA PROPORCJI. Jaką rolę powinien pełnić teatr narodowy ?
ZLIKWIDOWAĆ ROZENKRANCA CZYLI EFEKT BAUMOLA. Czy można grać Szekspira w szóstkę i dlaczego Jan Klata budzi kontrowersje ?
MUZYCY A SPRAWA POLSKA. Jak wycenić wpływ muzyki Chopina na kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie?
NA NIEPOŚWIĘCONEJ ZIEMI. Czy artystom udało się uciec od krzywdzących stereotypów? Czy ubezpieczenia społeczne artystów to wymysł komunizmu?
MUZYKA, ZAWÓD CZY HOBBY? Co robisz? Jestem muzykiem. No dobrze, ale gdzie pracujesz? Tego typu pytania pojawiają się często w rozmowach prowadzonych przez muzyków z ich znajomymi spoza branży.
WESPÓŁ W ZESPÓŁ: Jakie relacje powinny łączyć kierownika artystycznego i zespół? Czy w teatrze lub orkiestrze możliwy jest model partycypacyjny czy powinna istnieć tzw. dyktatura talentów?


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M