SPAM OPP 1,5%

07.02.2024

SPAM jest od 2023 roku Organizacją Pożytku Publicznego!!!

Już prawie 70 lat działa na rzecz artystów muzyków.

Przekaż 1,5% na STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M