Opłaty członkowskie

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW 


14 września 2021 rok:

ZG SPAM podjął uchwałę 92 o zwolnieniu ze składek członkowskich członków SPAM powyżej 90 roku życia.

ZG SPAM podjął uchwałę 93 o możliwości ubiegania się o zwolnienie ze składek członkowskich na prośbę członka SPAM powyżej 80 roku życia.


  • DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA ETACIE:
Składka całoroczna - 240,00 zł

Składka miesięczna - 20,00 zł
  • DLA OSÓB NIE PRACUJĄCYCH NA ETACIE:
Składka całoroczna - 120,00 zł
Składka miesięczna - 10,00 zł
  • DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW 
Składka całoroczna 70,00 zł
Składka miesięczna 8,00 zł
  • DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW do 35 roku życia

Składka miesięczna 7,00 zł

  • DLA ZESPOŁÓW, CHÓRÓW I ORKIESTR

Zarząd Główny podjął jednogłośnie uchwałę nr 49 o miesięcznej składce wynoszącej 10 zł dla członkostwa zbiorowego, w odniesieniu do muzyków wykonawców zrzeszonych w orkiestrach chórach i innych zespołach wykonawczych,  jeżeli przynależność osób uprawnionych do wstąpienia do SPAM przekroczy 51% . Powyższe obowiązuje od 1 września 2011 r. Składka  dla osób zatrudnionych w zespołach, które nie przekroczyły 35 roku życia wynosi 7 zł miesięcznie.

  • Składka minimalna dla Członka wspierającego:120 zł

Składka funduszu pośmiertnego wynosi 2 zł miesięcznie.Jest to składka nieobowiązkowa. 


Składki można wpłacać w siedzibie SPAM w godz. 9:00-15:00 lub na konto:

Numer konta 10 1090 1883 0000 0001 1479 6785

Na wszelkie pytania dotyczące opłat członkowskich odpowie biuro ZG SPAM tel. 22-621-28-02

Informacje dla Członków Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków:

Uprzejmie przypominamy Koleżankom i Kolegom o terminowym wpłacaniu składek członkowskich, które wynoszą:

! PRZYPOMINAMY ! – Nowi członkowie powinni wpłacić jednorazową opłatę 20 zł na wpisowe i legitymację.

Prosimy o dołączanie zdjęcia i ksera dyplomu do wniosku o przyjęcie.

—————————————————————————————————————————————–

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M