Formularz przyjęcia do Stowarzyszenia

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie nowej osoby do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.
Pola oznaczone symbolem * są nieobowiązkowe.
Imię Pole wymagane
Nazwisko Pole wymagane
* Nazwisko rodowe
Adres
Wszystkie pola adresu wymagane
Nr telefonu Pole wymagane
Adres e-mail Pole wymagane
Data urodzenia Pole wymagane
Miejsce urodzenia Pole wymagane
Przynależność państwowa Pole wymagane
Miejsce zatrudnienia i stanowisko oraz specjalność w zawodzie muzyka, nauczyciela przedmiotu 0/250Pole wymagane
Odznaczenia 0/250Pole wymagane
Wykształcenie 0/250Pole wymagane
CV
(.doc, .docx, .pdf, .odt, .rtf,
maksymalnie 2MB)
Skan dyplomu
(.jpg, .jpeg, .png,
maksymalnie 1MB)
Zdjęcie do legitymacji - przynajmniej 370 x 500 pikseli
(.jpg, .jpeg, .png,
maksymalnie 500kB)
Prosimy wybrać z listy oddział lub koło, do którego Państwo się zapisują
Prosimy wybrać jeden z następujących wariantów płatności składek
* składka specjalna jest stosowana przy zapisie zbiorowym, gdy do SPAM wstępuje 51% osób uprawnionych w miejscu pracy do zapisu/orkiestry/chóru
** składka dla osób poniżej 35 roku życia
*** w przypadku wpłaty rocznej z góry obowiązuje zniżka: 70 zł / rok
Informacje dodatkowe
  1. Składki należy opłacać z góry.
  2. Składki powinny być wpłacane przelewem bankowym (najlepiej na zasadzie stałego zlecenia) na konto Centralnej Księgowości SPAM BZ WBK S.A. 10 1090 1883 0000 0001 1479 6785
  3. Składki można wpłacać także gotówką w kasie Biura ZG SPAM ul. Marszałkowska 84/92 lok. 202, 00-514 Warszawa lub w kasie Oddziału/Koła.
  4. Treść przelewu musi zawierać:
    1. Imię i nazwisko Członka
    2. Przynależność do Oddziału/Koła
    3. Za jaki okres jest składka
Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dodatkowymi i będę płacił składki zgodnie z powyższą deklaracją oraz zasadami płacenia składekMusisz zaznaczyć to pole
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej deklaracji, w celach związanych z prowadzeniem ewidencji członków oraz wynikających z przynależności do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia deklaracji i przyjęcia do Stowarzyszenia. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków. Dokładniejsze informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: http://spa-m.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.Musisz zaznaczyć to pole
Oświadczam, że dane zawarte w powyższym formularzu są prawdziwe, a zgłoszenie członkostwa wykonałem/łam osobiścieMusisz zaznaczyć to pole
Dodaj obie liczby, aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem Wpisz poprawną sumę


 

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M