Członkowie Honorowi

GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW

Godność członka honorowego SPAM może być nadana osobie fizycznej, zarówno będącej jak i niebędącej członkiem rzeczywistym SPAM za szczególne zasługi dla polskiej kultury muzycznej, bądź za wybitny wkład w działalność lub rozwój SPAM. 
Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. 

 • Kiejstut Bacewicz
 • Ryszard Bakst
 • Igor Bełza
 • Zenon Brzewski
 • Zbigniew Drzewiecki
 • Irena Dubiska
 • Jarosław Iwaszkiewicz
 • Ludwik Kurkiewicz
 • Zygmunt Latoszewski
 • Witold Lutosławski
 • Witold Małcużyński
 • Egon Petri
 • Artur Rubinstein
 • Ada Sari
 • Robert Satanowski
 • Wacław Smetàcek
 • Mikołaj Stasiniewicz
 • Henryk Szeryng
 • Franciszek Wesołowski
 • Kazimierz Wiłkomirski
 • Jerzy Żurawlew
 • Wojciech Dzieduszycki
 • Józef Podsiadło
 • Tadeusz Wroński
 • Henryk Czyż
 • Teodor Liese
 • Eugeniusz Sąsiadek
 • Henryk Mikołaj Górecki
 • Jan Krenz
 • Antoni Wit
 • Juliusz Pietrachowicz
 • Wojciech Kilar
 • Wanda Wiłkomirska
 • Jan Ekier
 • Irena Santor
 • Wiesław Ochman


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M