Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny

20.07.2022

W dniu 4 sierpnia o godz. 17:00 w Pałacu Sztuki w Krakowie odbędzie się spotkanie literacko-muzyczne, pod nazwą ,,Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny”.

Spotkanie ma na celu zapoznanie słuchaczy z dość rzadkim połączeniem sztuki literacko-muzycznej. Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Sztuki w Krakowie, który przede wszystkim kojarzy się z licznymi wystawami rzeźby oraz malarstwa, które na co dzień odwiedzają nie tylko ich miejscowi entuzjaści, ale również rzesze turystów. Jest to więc doskonałe miejsce, aby móc zaprezentować inne dziedziny sztuki w nowej formie – literaturę i muzykę.

W wydarzenie zaangażowanych jest wiele znanych twórców. W części literackiej zaprezentują się: Maria Duszka – poetka i dziennikarka, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Piotr Spottek – dziennikarz i poeta, laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspólnie prowadzą audycje Pod wielkim dachem nieba – w Radiu Muzyczna Cyganeria. W części muzycznej wydarzenia zaprezentują się Magdalena Wachowska – mezzosopran, laureatka wielu konkursów muzycznych, m.in. Teatralnej Nagrody Muzycznej im. J. Kiepuryoraz Iwona Sukienik – fortepian, założycielka zespołu kameralnego Scream Duo oraz
Prezeska Fundacji Kultura Brzmienia.
W ramach wydarzenia prócz literatury i koncertu, znajdą się wywiady z literatami i muzykami o ich życiu i twórczości oraz o kompozytorach i repertuarze wybranym na koncert, a publiczność będzie miała szansę na bezpośrednią dyskusję z nimi.
Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny poprowadzi pomysłodawca projektu Bożena Boba-Dyga: artystka interdyscyplinarna, poetka, wokalistka, kompozytorka i konserwatorka dzieł sztuki.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Art Forum, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Pałac Sztuki w Krakowie.
Patronami wydarzenia są: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków.
Mecenasem wydarzenia jest Holiday Inn Krakow City Centre
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M