Płyta Muzyka Kobiet XXI wieku

20.01.2022

Zapraszamy do zapoznania się z płytą Muzyka Kobiet XXI wieku, której premiera odbyła się 30.12.2021 r.

Płyta Muzyka Kobiet XXI wieku powstała z inicjatywy Zarządu Fundacji Czas Sztuki oraz kwartetu smyczkowego The Time Quartet.
Płyta gloryfikuje twórczość współczesnych kompozytorek. Kompozycje znajdujące się na płycie tworzą spójną koncepcję estetyczną i oparte są na brzmieniach postmodernistycznych i minimalistycznych, odwołujących się także do muzyki sakralnej i ludowej. Na płycie znajdują się cztery kompozycje Anny Ignatowicz-Glińskiej, Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko oraz Justyny Kowalskiej-Lasoń.
Płytę otwiera kompozycja Anny Ignatowicz-Glińskiej Praeter, która przywodzi skojarzenie z pierwotnym żywiołem, naturą i tym, co nieuniknione. A percepcja tej kompozycji może sytuować się w różnorakich kontekstach bytowych – rozumowych, sensualnych i metafizycznych.
Kompozycja Agnus Dei Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko powstała na zamówienie Fundacji Czas Sztuki i została prawykonana w 2018 roku. Ta sakralna kompozycja opiera się melodyce neotonalnej oraz posiada tematy zaczerpnięte z tradycyjnych pieśni ludowych z Podlasia. Kompozycja charakteryzuje się ciekawym połączeniem brzmienia białego ludowego głosu i kwartetu smyczkowego. 
II Kwartet smyczkowy „Ostatnie chwile” Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko jest inspirowany wierszami autorstwa więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Kompozycja prezentuje dramatyzm wynikający z genezy i przesłania utworu.
Płytę zamyka A Light exists in Spring Justyny Kowalskiej-Lasoń. Tytuł kompozycji został zaczerpnięty z wiersza Emily Dickinson, poetki amerykańskiej, której twórczość była niedoceniana za jej życia, a jej wiersze były drukowane anonimowo i po ingerencji redaktorów. Tytuł kompozycji jest swoistą metaforą, być może teraz właśnie jest czas budzenia świadomości i wyciągania na światło pomijanej twórczości muzycznej kobiet.
Płyta jest dedykowana dawnym twórczyniom, których muzyka została zupełnie zapomniana lub niepoznana, a one same nie doczekały się za swojego życia należytego uznania.
Płyta znajduje się w katalogu Requiem Records:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M