Fonie Lublina - Młodopolskie reminiscencje

09.12.2021

Polska kultura muzyczna romantyzmu na pierwszym planie akcentująca wątki narodowe i operowe okazuje się znacznie bardziej złożoną. Z jednej strony muzycy, którzy tak jak Józef Wieniawski, wiele podróżowali dając liczne koncerty i w zasadzie komponowali nie koniecznie z myślą o polskiej publiczności, po cichu wyłamywali się z tego pozytywistycznego idiomu życia muzycznego. Z drugiej z kolei na początku XX wieku, po zawiązaniu Spółki Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich rozpoczął się dość jawny bunt, nawołujący do zerwania z tradycyjnie zakrojoną kulturą muzyczną i zachwytu nad modernizmem. Ten nurt reprezentuje twórczość Apolinarego Szeluty. Relacje prezentowane w wykonywanych w ramach koncertu kompozycjach względem wpływów europejskiej kultury muzycznej na sztukę polską prześledzimy z perspektywy kameralnych i solowych utworów wymienionych kompozytorów.
Wystąpią Żaneta Magryta – Sidoruk (wiolonczela) i Kamil Turczyn (fortepian).

Trybunał Koronny w Lublinie
12 grudnia, godz. 18:00

Żaneta Magryta – Sidoruk – wiolonczela
Kamil Turyczn – fortepian
słowo o muzyce – Karol Furtak
Program:
Apolinary Szeluto – Sonata na wiolonczelę i fortepian F-dur op. 9 (1906)
1. Allegro appassionato
2. Largo
3. Allegro grazioso
Józef Wieniawski – Ballada op. 31 (1884)
Józef Wieniawski - Pensée fugitive op.8 (1854)
Józef Wieniawski – Sonata wiolonczelowa op. 26 (1875)
1. Allegro maestoso - Poco più lento
2. Andantino
3. Finale. Allegro brillante e molto grazioso

Organizator: SPAM
Partnerzy: Fundacja PZU,
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS,
Związek Artystów Wykonawców STOART,
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Instytut Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
„Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego”
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin, współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
Patroni medialni:
TVP Kultura,
TVP 3 Lublin,
Polskie Radio Lublina S.A.,
Radio Centrum,
Nowe Radio
Kurier Lubelski,
Dziennik Wschodni,
Gość Niedzielny.

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M