Fonie Lublina - Muzyka z pogranicza

26.07.2021

MUZYKA Z POGRANICZA
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Gdy myślimy o granicy dostrzegamy w pierwszej kolejności geograficzne uzależnienia, dalej pewnie na myśl przyjdą nam granice kulturowe, cywilizacyjne, a niejednej osobie również przysłowiowe „granice wytrzymałości”. W historii muzyki zwykło się również przyjmować granice epok, czy różnorodność stylów muzycznych, jakkolwiek w większości przypadków, trudno o ich jednoznaczne wytyczenie. Ostatnia lipcowa odsłona „Fonii Lublina” dedykowana jest właśnie pograniczom. Z perspektywy polskiej kultury muzycznej XIX i początku XX wieku kwestia ta jest szczególnie istotna. Wszak ziemie dawnej Rzeczypospolitej funkcjonowały aż do końca I wojny światowej jako pogranicze wielkich mocarstw zaborczych: Rosji, Austro-Węgier i Niemiec, rozumiane we wszystkich możliwych aspektach: terytorialnym, kulturowym, historycznym, czy religijnym. Mimo tej peryferyjności względem centrów władzy wielkich monarchii ziemie polskie nie były peryferiami, a istotnym elementem formowania świadomości lokalnej ludności w oparciu o tradycje folklorystyczne, rodzimy dorobek twórczy, jak i wpływy zagraniczne, często odległe – francuskie, włoskie, brytyjskie, a nawet blisko- i dalekowschodnie.
Wykonawcy:
Krzysztof Pachla – klarnet
Katarzyna Czerniawska - altówka
Stefania Verbovetska – fortepian
Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian
słowo o muzyce – Andrzej Gładysz
W programie koncertu:
Zygmunt Noskowski (1846-1909)
MélodiesRuthéniennes op.33 na fort. na 4 ręce
Cantique et Kołomyjka,
Chanson,
Cantiquevarié,
Danseruthénienne,
Romance et chansonette,
Trepak,
Zadumka,
Danserustique.
Józef Wieniawski (1837-1912)
Walc koncertowy Des-dur op. 3 (oprac. na 4 ręce F.H. Schneider)
JosefLabor (1842-1924)
Trio na klarnet, altówkę i fortepian na cztery ręce
II. Quasi Allegretto C-dur
III. Adagio ma non troppo Es-dur
Johann Baptist Cramer (1771-1858)
Potpourri ausder Oper La Traviata na cztery ręce
Aleksandr Borodin (1833-1867)
Polka „Helena” d-moll na cztery ręce

PREMIERA on line 1 VIII godz. 19.00 www.fonielublina.pl

Organizator: Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski

Partnerzy: Fundacja PZU, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Warszawski, Związek Artystów Wykonawców STOART, Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin.Projekt został współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Realizacja:
nagranie i reżyseria dźwięku – Łukasz Jakubowski / Manufaktura Nagrań; nagranie i montaż video – Paweł Giergisiewicz
Patroni medialni: TVP Kultura, TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublina S.A., Radio Centrum, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Gość Niedzielny