XXXVIII Kurs Interpretacji w Zakresie Gry na Instrumentach Dętych w Dusznikach Zdroju

22.06.2021


Ogólnopolskie Warsztaty Instrumentów Dętych dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów w ramach XXXVIII Kursu Interpretacji w Zakresie Gry na Instrumentach  Dętych  zwane dalej Kursem, odbędą się w dniach 03-11.07.2021r. w Dusznikach Zdroju.
2. Organizatorem Kursu jest Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu. Współorganizatorami są:
- Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ,
-Centrum Edukacji Artystycznej
3. Kurs obejmuje warsztaty gry na instrumentach dętych w specjalnościach: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba.
4. Zajęcia Kursu prowadzone będą w formie zajęć indywidualnych i zespołów kameralnych , obejmują również koncerty poszczególnych klas instrumentalnych oraz koncert finałowy przedstawicieli wszystkich klas instrumentalnych. W koncertach poszczególnych klas wystąpią wszyscy uczestnicy czynni.
5. Zajęcia odbywać się będą Dusznikach Zdroju: w Dworku Chopina, w budynkach Domów Wczasowych w Dusznikach Zdroju.
6. Kierownikiem artystycznym Kursu jest dr Adam Wolny, a kierownikiem organizacyjnym mgr Paweł Maliczowski.
7. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Kursie poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia online dostępnej na stronie internetowej www.spam.wroclaw.pl w zakładce Kursy. Uczestnicy niepełnoletni oprócz wypełnienia karty online powinni ponadto zgłoszenie wydrukować i podpisane przez rodzica bądź pełnoprawnego opiekuna w formie skanu przesłać drogą mailową na adres: duszniki@spam.wroclaw.pl
8. Wzór karty zgłoszenia dla uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
9. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 15.06.2021r.
10. Udział osoby niepełnoletniej, tj. osoby, która nie ukończyła 18 lat w momencie dokonywania zgłoszenia, może zgłosić wyłącznie rodzic lub opiekun prawny.
11. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą wziąć udział w Kursie, wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
12. Organizator nie zapewnia opieki uczestnikom niepełnoletnim.
13. Kierownictwo kursu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestnika w czasie trwania Kursu, jak również w czasie dojazdu do Dusznik i powrotu do miejsca zamieszkania lub innej destynacji.

15. Zaleca się posiadanie przez uczestników kursu ubezpieczenia od kosztów leczenia.
16. Koszt udziału w Kursie dla uczestników aktywnych wynosi 800zł ,dla uczestników biernych 500zł, dla nauczycieli/obserwatorów 200zł
17. Uczestnicy samodzielnie ponoszą koszty noclegów i wyżywienia .
18. Organizator wskazuje ośrodki i domy wczasowe, w których można skorzystać z noclegów
i wyżywienia.
Rekomendujemy:

- ośrodek Etiuda - Znajduje się nad Czeską gospodą,
Pokoje są w różnych konfiguracjach, 2,3,4,5 osobowe. W każdym z pokoi jest łazienka i tv. W korytarzu znajduje się dostępny dla wszystkich pokoi aneks kuchenny.
Właściciel: Pan Zbigniew Śliwiński tel.: 667 788 898

- ośrodek 4 Pory Roku (dawne Siódme Niebo) - , pokoje w różnej konfiguracji, w każdym łazienka. Właściciel oferuje możliwość pełnego wyżywienia (śniadania obiady kolacje, obiadokolacje).

- pensjonat SCANDIA -  oferuje  noclegi jak i wyżywienie. Ośrodek położony w niedalekim sąsiedztwie Dworku Chopina

- OWS Strzecha - Ośrodek położony w niedalekim sąsiedztwie Dworku Chopina

- Villa Fortuna - Ośrodek położony w sąsiedztwie ośrodka 4 Pory Roku

- Ośrodek - Złote Modrzewie - Odległość ważnych miejsc od obiektu: Dworek Chopina – 2,3 km, Muzeum Papiernictwa – 1,1 km.

- Hotel Impresja - ośrodek w Zdroju

- Verona - ośrodek w Zdroju

Rezerwacja noclegów w podanych ośrodkach wraz ze zdjęciami i opisem dostępna na Booking.com

19. Czynny uczestnik Kursów w ramach opłaty 800 zł uczestniczy w 8 lekcjach indywidualnych. Może brać udział w zespołach kameralnych, w lekcjach otwartych, wykładach i seminariach.
20. Uczestnik bierny – obserwator w ramach opłaty 500 zł ma prawo wstępu na wykłady, lekcje otwarte, koncerty, może też czynnie uczestniczyć w zajęciach zespołów kameralnych .
21. W dniu przyjazdu uczestnik zobowiązany jest do podpisania Regulaminu kursu. Od tego momentu ponosi wszelkie konsekwencje, które z tego wynikają.
22. Opłatę wpisową w kwocie 200zł za udział w Kursie, uczestnicy zobowiązani są wnieść w terminie do dnia 15.06.2021 r. na konto: Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oddział we Wrocławiu, ul. Szewska 47/2, 50-139 Wrocław, z dopiskiem Kurs Duszniki2021, imię i nazwisko uczestnika.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków oddział we Wrocławiu
Santander Bank Polska
Numer konta / IBAN: PL 07 1090 1883 0000 0001 1479 9555
SWIFT: WBKPPLPP

z dopiskiem Kurs Duszniki 2021 imię i nazwisko uczestnika.

23. Opłata za Kurs pobierana będzie w Dusznikach - Zdroju w dniu rozpoczęcia Kursu. Opłata będzie pomniejszona o wpłaconą kwotę zaliczki.
24. W przypadku konieczności wystawienia faktury za dokonanie opłaty należy przesłać maila z prośbą o wystawienie dokumentu księgowego na adres: duszniki@spam.wroclaw.pl
25. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie po 15.06.2021 r. uiszczony zadatek wpisowy nie podlega zwrotowi.
26. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w poszczególnych specjalnościach z ważnych przyczyn. W takim wypadku Uczestnicy Kursy z danej specjalności otrzymają zwrot wniesionych opłat.
27. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Kursu z ważnych przyczyn. W takim wypadku Uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat.
28. Liczba miejsc na Kursie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału decyduje kolejność zgłoszeń. 

źródło: http://spam.wroclaw.pl/kursu-interpretacji-w-zakresie-gry-na-instrumentach-detych/?fbclid=IwAR3MQ0NoGXf_CdIkcbWNErPUUV_ppZISGUIlga5LcObdE1Ezx86NK5wMSVg