Przesłuchania do Orkiestry Filharmonii Narodowej - altówka tutti

09.06.2021
Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko
MUZYK ORKIESTROWY TUTTI – ALTÓWKA (PEŁNY ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
7 WRZEŚNIA 2021 – I ETAP oraz 8 WRZEŚNIA 2021 – II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2021.
Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności altówka tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma
indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.
Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu
przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej,
tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

1. K. Stamitz I Koncert na altówkę D-dur, część I – obowiązkowa kadencja Klengla
2. Dwie partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania)

ETAP 2

1. J.S.Bach 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity wiolonczelowej

albo

M.Reger 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity na altówkę
2. Partie orkiestrowe