SPAM o ustawie o uprawnieniach artysty zawodowego

31.05.2021

Zarząd Główny SPAM wyjaśnia - po co nam TA USTAWA?Kilka ważnych informacji o Ustawie o uprawnieniach artysty zawodowego przekażą członkowie Zarządu Głównego: Prezes SPAM - Ryszard Cieśla, Sekretarz SPAM - Aleksandra Demowska-Madejska i Wicesekretarz SPAM - Małgorzata Chmurzyńska.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na www.artystazawodowy.pl

Członków SPAM zachęcamy do przysyłania pytań do ZG SPAM w sprawie ustawy.

Zapraszamy do obejrzenia!