WEBINAR SZTUKA CZY USŁUGA? DZIEŁO CZY ZLECENIE?

23.02.2021
Zarząd Główny SPAM zaprasza na webinar z Moniką Karwaszewską, która opowie m.in. o tym, jak skutecznie broni podczas rozpraw sądowych umów o dzieło podważanych przez kontrolerów ZUS.


Monika Karwaszewska - teoretyk muzyki, dr hab., adiunkt w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. Kierownik Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa oraz redaktor naczelna uczelnianego Wydawnictwa. Jej wybitne dokonania naukowe, organizacyjne i dydaktyczne zostały wielokrotnie nagrodzone przez Rektora. Od kilkunastu lat przygotowuje wzory umów cywilnoprawnych i licencyjnych (w tym w ramach projektów badawczych), zajmuje się koordynacją czynności związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych, prac rozwojowych, wyników twórczości artystycznej oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii. Uczestniczy w konstruowaniu wewnętrznych aktów prawnych Akademii oraz zgłaszaniu poprawek do aktów prawnych dotyczących Szkolnictwa Wyższego.

Członek Rady Dyscypliny Artystycznej (zastępca Przewodniczącej) w Akademii Muzycznej. Od 2020 roku Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji jakości działalności naukowej. Od 2019 r. występuje jako ekspert reprezentujący muzyków podczas rozpraw sądowych związanych z podważaniem przez ZUS umów o dzieło dla wykonawców–muzyków.

Ma na swoim koncie kilkanaście wygranych spraw i jedną przegraną w drugiej instancji (w tej sprawie zostało złożone odwołania do Sądu Najwyższego).

Webinar poprowadzi dr Małgorzata Chmurzyńska z Zarządu Głównego SPAM.

Pytania do prelegentki można wysyłać na adres: stowpolartmuz@gmail.com

W trakcie webinaru będzie możliwość zadawania pytań na czacie YouTube.

Wydarzenie BEZPŁATNE

1 MARCA 2021

GODZINA 18:00

LINK: https://youtu.be/9TaRZyKFh4U

ORGANIZATOR

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 202,  00-514 Warszawa 

tel. kom. 532-206-079; tel. 22-621-28-02

e-mail: stowpolartmuz@gmail.com

Dziękujemy za wsparcie akcji informacyjnej Legalna Muzyka:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ZAW STOART.