Zapraszamy na koncert kwartetu Nostadema

15.05.2012

Wykonanie utworów Karola Lipińskiego odbywa się i jest współfinansowane w ramach Programu Instytutu Muzyki i Tańca “Nowe Interpretacje”

imit_logo

KAROL LIPIŃSKI
(1790-1861)

Karol Lipiński przeszedł do historii jako jeden z najwybitniejszych skrzypków wirtuozów XIX wieku. Jego gra, odznaczająca się niezwykłą  maestrią techniczną, wyjątkowo nośnym i pełnym dźwiękiem oraz wielką wrażliwością artystyczną przyniosła mu rozgłos i podziw w całej Europie, sprawiając, że artystę często porównywano z samym Niccolò Paganinim, z którym często mierzył się
w bezpośrednich konfrontacjach artystycznych.

Lipiński był nie tylko  wybitnym solistą, a także kameralistą, ale także prężnym organizatorem życia muzycznego w polskich i zagranicznych ośrodkach (m.in. przez dwadzieścia lat pełnił urząd nadwornego kapelmistrza na dworze saskim w Dreźnie, gdzie sprawował także funkcję koncertmistrza orkiestry operowej) oraz popularnym
w swoich czasach kompozytorem.

Podobnie jak inni wielcy wirtuozi minionej epoki, większość kompozycji Lipiński stworzył na użytek własnej, niezwykle intensywnej działalności koncertowej, zatem większość jego dzieł to utwory solowe przeznaczone na skrzypce
z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry, dzieła kameralne i koncerty skrzypcowe,
z którym największe uznanie i popularność zdobył II Koncert D-dur op. 21, zwany Wojskowym. Także w swoich utworach orkiestrowych kompozytor często powierzał wiodącą rolę skrzypcom. Koncerty, kaprysy, polonezy i ronda Lipińskiego  zawierają najtrudniejsze elementy wirtuozowskiej techniki skrzypcowej i wymagają od wykonawców najwyższej biegłości technicznej, a jednocześnie dzięki dużej inwencji melodycznej, taneczności i zamiłowaniu do kantyleny dają szerokie pole do zademonstrowania muzykalności.

Dzieła Lipińskiego, wśród których dużą część stanowiły  okolicznościowe kompozycje o popisowym charakterze, często oparte na znanych temat z oper włoskich,  były wysoko oceniane przez jego współczesnych i zajmowały poczesne miejsce
w repertuarze koncertowym I połowy XIX wieku.  Obecnie, utwory Lipińskiego coraz częściej powracają na polskie estrady koncertowe.

źródło: IMiT