Najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie umów o dzieło

18.03.2019

Szanowni Państwo,

oto fragment artykułu dotyczącego najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie umów o dzieło dla muzyków wykonawców. Cały artykuł można przeczytać: https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303159954-Sad-wynagrodzenie-muzyka-za-udzial-w-probach-z-50-proc-kosztami.html

WYROK: Sygnatura akt: II FSK 673/17

"W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który może być ważny dla wielu zawodów artystycznych. Uznał, że profesjonalnemu muzykowi, który dostaje wynagrodzenie za udział w próbach np. do koncertu, należą się preferencyjne, 50-proc. koszty autorskie."

ĆWICZENIA I GOTOWOŚĆ

Sprawa dotyczyła pracowników artystycznych – muzyków Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry. We wniosku o interpretację filharmonia wyjaśniła, że jest samorządową instytucją kultury, prowadzi działalność kulturalną, której celem jest upowszechnianie muzyki w kraju i za granicą. Zadania swoje realizuje przez organizowanie koncertów symfonicznych, kameralnych, recitali, audycji umuzykalniających, festiwali i konkursów.

W praktyce wniosek dotyczył pracowników artystycznych? muzyków, członków orkiestry. Filharmonia jako płatnik chciała się upewnić, w jakim zakresie przysługują im 50-proc. koszty autorskie. Wskazała m.in., że wynagrodzenie oraz koszty jego uzyskania, a także normy koncertów, prób, audycji umuzykalniających są rozliczane i wypłacane miesięcznie. Rozliczenie następuje na podstawie list obecności, harmonogramu czasu pracy oraz jego ewidencji na kartach. Z wniosku wynikało, że muzycy w miesiącu mają obowiązek wykonać 21 prób oraz – w zależności od funkcji – zagrania jednego–sześciu koncertów (norma prób i  koncertów określona jest w regulaminie wynagradzania)...

... Jak tłumaczyła sędzia sprawozdawca Marta Waksmundzka-Karasińska, na tym poziomie wykształcenia i doświadczenia muzycy nie uczą się czytania nut. Ich głównym zadaniem jest odpowiednie zinterpretowanie utworu. Prawa do preferencji NSA odmówił natomiast do honorarium za pozostawanie w gotowości, bo nie jest ono artystycznym wykonaniem.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że zna orzecznictwo Sądu Najwyższego, zwłaszcza niekorzystny dla muzyka wyrok z 10 stycznia 2017 r. dotyczący jego składek (III UK 53/16). Dotyczył on jednak dzieła (utworu), a ono i artystyczne wykonanie to dwa odrębne, odrębnie chronione dobra. I wyrok ten nie ma przełożenia na sporną sprawę. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 673/17"