Zniżki w Medicover dla SPAM!

06.10.2017

Drogie Koleżanki i Koledzy,
Wielu z nas pracuje jako freelancerzy na umowy o dzieło, zlecenia albo prowadzi własną działalność. Także wielu osobom zatrudnionym na stałe pracodawcy nie zapewniają opieki medycznej i grupowych ubezpieczeń. Dlatego Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Press Club Polska oraz ZASP we współpracy z Polską Grupą Brokerską proponują artystom zrzeszonym w SPAM oraz członkom ich rodzin, możliwość zakupu pakietów medycznych MEDICOVER oraz ubezpieczeń na życie WARTA i asysty prawnej GOTHAER, po bardzo atrakcyjnych cenach dostępnych dotychczas tylko dla pracowników dużych korporacji, a nie dla pojedynczych osób. W ramach wynegocjowanych warunków w Medicover zostały rozszerzone m.in. pakiety specjalistyczne (np. foniatry), badania, rehabilitacja. Natomiast asysta prawna, czyli telefoniczny i emailowy dostęp do informacji prawnych, została rozszerzona na nasze potrzeby m.in. o prawo autorskie i prasowe.

Od Października 2017 roku członkowie Stowarzyszenia mogą zapisywać się do danych pakietów na stronie internetowej www.zawodytworcze.pl. Pakiety zaczną działać od listopada 2017 r. Skorzystanie z podanych zniżek będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy Członek Stowarzyszenia będzie miał opłacone obowiązujące składki członkowskie za rok z góry (czyli obecnie do 2018 roku), wyjątek stanowią ci Członkowie, pracownicy orkiestr i placówek edukacyjnych, w których księgowość co miesiąc przesyła na konto SPAM składki członkowskie - takie osoby będą weryfikowane co miesiąc przez biuro.

Nasi członkowie dokonują zakupu poszczególnych pakietów na stronie www.zawodytworcze.pl. Zakupiony w ten sposób pakiet medyczny będzie działał po potwierdzeniu przez Biuro ZG SPAM opłaconych składek członkowskich. W zakładce instytucja zainteresowani zaznaczają Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków.

Warto pamiętać, że:

- zwiększenie pakietu opieki zdrowotnej jest możliwe w każdym kolejnym miesiącu obowiązywania umowy, zaś zmniejszenie pakietu po 12 miesiącu,

- pakiety "Zdrowie" są dostępne dla osób, które w dniu rozpoczęcia ochrony nie ukończyły 67 roku życia, a w przypadku dzieci 25 roku życia. Pakiety "Senior" są zaś dostępne dla osób, które ukończyły 67 lat,

- zakup pakietu opieki medycznej do 20 dnia danego miesiąca pozwala na objęcie ochroną od początku kolejnego miesiąca,

- ubezpieczenia grupowe Warta (na życie, śmierć w rodzinie, wypadek i utrata zdrowia, pobyt w szpitalu, rehabilitacja, leki) są dostępne dla wszystkich, którzy nie ukończyli 69 lat oraz współmałżonków i pełnoletnich dzieci,

- Asysta Prawna to dostęp do 12 porad rocznie dla ubezpieczonego i jego rodziny realizowanych przez kilkudziesięciu prawników.
Pakiet Indywidualny

Pakiet Rodzinny

Pakiet Senior

PAKIET ZDROWIE

(z dopłatami )

36,00 zł

94,00 zł

88,00 zł

PAKIET ZDROWIE EKSTRA

96,00 zł

291,00 zł

170,00 zł

PAKIET ZDROWIE PREMIUM

127,00 zł

390,00 zł

--------------


Asysta prawna

2zł miesięcznie

składka 60zł i świadczenia do 200 000zł

składka 100zł i świadczenia do 400 000złNa stronie www.zawodytworcze.pl/dokumenty.html zostały porównane zakresy pakietów zdrowotnych w różnych cenach.

W razie problemu z potwierdzeniem przynależności do grupy zawodowej prosimy o kontakt z sekretariatem Biura ZG SPAM 22-621-28-02 lub Press Clubu 22-299 71 27.

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M