ZMIANY!

21.03.2014


  • Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków ustosunkował się do prośby muzyków zainteresowanych przystąpieniem do naszego Stowarzyszenia. Nastąpiły zmiany w formularzu przyjęcia do SPAM. Do formularza nie trzeba już załączać zaświadczenia o stażu pracy, a zamiast życiorysu wystarczy podać przebieg pracy zawodowej.  Do formularza wskazane jest załączenie ksero dyplomu lub wysłanie skanu dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II stopnia lub akademii muzycznej na pocztę e-mail ZG SPAM: stowpolartmuz@gmail.com

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M