Archiwum: Lipiec 2022

Wsparcie artystów


Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków od samego początku bierze czynny udział w projektowaniu i w konsultacjach ustawy o Uprawnieniach artysty zawodowego. Artysta będzie mógł skorzystać z uprawnień jakie daje ustawa (podkreślamy, będzie mógł, a nie musiał). Ustawa zapewni najmniej zarabiającym artystom utrzymującym się jedynie "ze sztuki" ( którzy nie mają innych tytułów ubezpieczeń społecznych), minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
"Projekt ustawy rozstrzyga, że każda działalność artystyczna ma charakter twórczy, bez względu na fakt czy w świetle prawa autorskiego artyście przysługują prawa majątkowe („twórcy”) czy prawa pokrewne („wykonawcy”). Dotychczasowy brak takich rozwiązań w prawie polskim powoduje szereg interpretacji prawnych, w tym Sądu Najwyższego, budzących uzasadniony sprzeciw samych artystów i przedstawicieli instytucji artystycznych. "
Wraz z artystami wszystkich dziedzin czekamy na pozytywny finał legislacji Ustawy i na wejście w życie jej zapisów!
"Uprawnienia artysty zawodowego będą umożliwiały w szczególności:
-skorzystanie z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
-uzyskanie dopłat do składek ubezpieczeniowych dla najmniej zarabiających,
-odliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu z działalności artystycznej,
-otrzymanie Karty Artysty Zawodowego, gwarantującej dalsze uprawnienia,
-a także ubiegania się o stypendium lub zapomogę.
Preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne:
Każdy artysta zawodowy, który nie ma innych tytułów ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę, działalność gospodarcza, ubezpieczenie KRUS) będzie zobligowany do opłacania zryczałtowanych składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne naliczanych od płacy minimalnej (w roku 2021 wysokość wszystkich składek na ubezp. społeczne i zdrowotne to kwota 1137,92 zł miesięcznie). W ramach pakietu opłacone zostaną składki na:
-ubezpieczenie zdrowotne (NFZ)
-ubezpieczenie emerytalne
-ubezpieczenie chorobowe (możliwość uzyskania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego etc.)
-ubezpieczenie rentowe (na wypadek trwałej niezdolności do wykonywania zawodu)
-ubezpieczenie wypadkowe (od nieszczęśliwych wypadków).
Jednocześnie umowy zlecenia dotyczące działalności artystycznej artystów zawodowych, którzy samodzielnie opłacają składki ubezpieczeniowe, zostaną zwolnione z oskładkowania, aby uniknąć podwójnego płacenia składek. Ponieważ wszystkie przychody z działalności artystycznej takich osób będą pochodzić z umów zlecenie i/lub umów o dzieło, oskładkowanie owych umów powodowałoby podwójne pobieranie składek: (1) zryczałtowanych wpłacanych przez artystę oraz (2) potrącanych z podstawowych źródeł jego przychodów, co w obecnej sytuacji rynkowej powodowałoby zbyt duże obciążenie artystów kosztami ubezpieczeń.
50% kosztów uzyskania przychodu z działalności artystycznej:
Projekt ustawy rozstrzyga, że każda działalność artystyczna ma charakter twórczy, bez względu na fakt czy w świetle prawa autorskiego artyście przysługują prawa majątkowe („twórcy”) czy prawa pokrewne („wykonawcy”). Dotychczasowy brak takich rozwiązań w prawie polskim powoduje szereg interpretacji prawnych, w tym Sądu Najwyższego, budzących uzasadniony sprzeciw samych artystów i przedstawicieli instytucji artystycznych. Projektowana regulacja dostosowuje zatem prawo do powszechnego rozumienia natury działalności artystycznej, zarówno w procesie tworzenia dzieła, jego wykonania, jak i przygotowania. Konsekwencją powyższej interpretacji jest wprowadzenie 50% kosztów uzyskania przychodu z działalności artystycznej dla wszystkich artystów zawodowych."
Czytaj więcej »

Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny

Spotkanie literacko-muzyczne ,,Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny”

4 sierpnia 2022, godz. 17:00 
Pałac Sztuki w Krakowie 

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Fonie Lublina 2022

Mieczysław Wajnberg in memoriam

16 lipca 2022, godz. 19.00
Trybunał Koronny w Lublinie

Wstęp wolny


Czytaj więcej »

Ustawa o artystach zawodowych

Ustawa o artystach zawodowych przeszła przez kolejny etap legislacji - Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.
Czytaj więcej »

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M