Archiwum: Marzec 2022

Zmarł prof. Andrzej Cwojdziński Zasłużony Członek SPAM

Odszedł wspaniały muzyk, organizator, pedagog, działacz społeczny, Honorowy Obywatel Koszalina – ANDRZEJ CWOJDZIŃSKI. Dyrygent, kompozytor, inicjator prestiżowych wydarzeń muzycznych o znaczeniu ogólnopolskim, także wykładowca uczelni artystycznych, profesor m.in. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.  

Swoją działalność społeczną w dużym stopniu związał ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, którego był wieloletnim członkiem, a Samodzielne Koło nr 43 SPAM w Koszalinie pod Jego przewodnictwem należało do najbardziej aktywnych w kraju. Otrzymał liczne odznaczenia oraz nagrody,   ale został także uhonorowany zaszczytną godnością „Członek Zasłużony SPAM”  oraz Złotą Odznaką SPAM.

Doskonale rozumiał znaczenie muzyki dla rozwoju jednostki i społeczeństwa, nie szczędził swych umiejętności, aby to przesłanie realizować.

Żegnamy Wielkiego Przedstawiciela Polskiej Kultury Muzycznej – także Twórcę historii kultury muzycznej Koszalina. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków dołoży starań, aby wyniki pracy ŚP. Pana Andrzeja Cwojdzińskiego były inspiracją i przykładem dalszych działań na rzecz sztuki muzycznej.

Małżonce, Pani Gabrieli Cwojdzińskiej,  przekazujemy  wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach.

                                             

                                                                   Zarząd Główny

                                         Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

 

Warszawa, marzec 2022.

Czytaj więcej »

Zapraszamy na koncert


Czytaj więcej »

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK SOLISTA - WALTORNIA - PEŁNY ETAT PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK SOLISTA - WALTORNIA - PEŁNY ETAT
PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
13 CZERWCA – I ETAP i II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2022.
Czytaj więcej »

Zachęcamy do wsparcia i przekazania 1 % PIT na rzecz Fundacji Domu Muzyka Seniora.

Zachęcamy do wsparcia i przekazania 1 % PIT na rzecz Fundacji Domu Muzyka Seniora.

Czytaj więcej »

Polski Jazz dla Ukrainy

Koncert polskich muzyków jazzowych dla Ukrainy. W piątek 11 marca, godz. 19.00. Wstęp wolny!

W trakcie koncertu będą zbierane pieniądze dla muzyków ukraińskich.

Swój udział zapowiedzieli już:
1. Urszula Dudziak
2. Anna Serafińska
3. Lora Szafran
4. Agnieszka Wilczyńska
5. Włodzimierz Nahorny
6. Michał Urbaniak
7. Krzesimir Dębski
8. Czesław Bartkowski
9. Kazimierz Jonkisz
10. Piotr Baron
11. Mariusz Bogdanowicz
12. Adam Cegielski
13. Michał Tokaj
14. Wojciech Majewski
15. Ryszard Borowski
16. Piotr Rodowicz
17. Szymon Wójciński
18. Ignacy Wendt
19. Andrzej Gondek
20. Brass Federacja

Tomasz Tłuczkiewicz - prowadzenie

Będzie nas znacznie więcej!
Listę będziemy uzupełniać!

Odbędzie się również aukcja zdjęć wybitnych fotografików! (Ula Las, Kasia Stańczyk, Piotr Gruchała, Jarek Wierzbicki)
Będą sprzedawane płyty!

Czytaj więcej »

Fundusz #ARTYŚCI STOART DLA UA#

Zarząd STOART rozpatrywał będzie w trybie doraźnym  napływające drogą elektroniczną wnioski do Funduszu opatrzone sygnaturą #ARTYŚCI STOART DLA UA#. Formularz poniżej. Wnioski podpisane przez osobę reprezentującą wnioskodawcę /skan w formacie PDF lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym/ należy przesyłać na adres  artyscistoartdlaua@stoart.org.pl  

Decyzje o przyznaniu dofinansowania Zarząd STOART podejmował będzie w ciągu 2-3 dni, o czym niezwłocznie Was poinformujemy.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

-Nazwa i adres, dane rejestrowe (KRS lub CEIDG, NIP, REGON) oraz dane kontaktowe podmiotu kierującego wniosek – agencji artystycznej (także w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej), organizacji pozarządowej – stowarzyszenia i fundacji, samorządowych instytucji kultury – np. domów i ośrodków kultury, kościołów i in.;

-Nazwy zespołów i nazwiska Artystów biorących udział w projekcie, także bardzo krótkie ich dossier;

-Miejsce i datę organizacji projektu;

-Przybliżoną kalkulację najniezbędniejszych wydatków organizacyjnych. Mogą to być m.in. koszt nagłośnienia, backupu, oświetlenia etc., ewentualnie także transportu instrumentów, sprzętu i wykonawców;

-Formę uzyskiwania przychodów z koncertu – np. zbiórka publiczna (UWAGA! Konieczne jest zezwolenie MSWiA – operator portal www.zbiorki.gov.pl ), dochód z biletów etc.;

-Cel charytatywny – np. pomoc uchodźcom, pomoc humanitarna na terytorium Ukrainy etc.;

-Operator celu charytatywnego – organizacja pomocowa np. CARITAS, Polska Akcja Humanitarna i in. (nie mamy w tym względzie jakichkolwiek preferencji);

-Spodziewany zasięg projektu – np. przewidywana ilość odbiorców, słuchaczy.

-Informacja o innych źródłach finansowania.

Zasadą udzielenia pomocy jest finansowanie takich aspektów przedsięwzięcia, których brak uniemożliwiłby jego realizację. Liczymy także na pomoc wszystkich organizatorów w nieodpłatnym udostępnianiu miejsc koncertów.

Chcielibyśmy pomóc w ten sposób jak największej ilości Waszych inicjatyw, dlatego liczymy na Waszą kreatywność i ograniczenie potrzeb w ramach jednego projektu.

Zgodnie z brzmieniem pkt III wniosku, sprawozdanie z wykorzystania dotacji przesłać należy na formularzu #SPRAWOZDANIE UAPOMOC# w terminie 14 dni od przekazania kwoty zebranej na cel charytatywny.

Czytaj więcej »

#ARTYŚCI STOART DLA UA#

Szanowni Artyści – członkowie STOART – pomóżmy razem Ukrainie!

W obliczu tragedii na Ukrainie i dramatycznych jej skutków, w tym fali uchodźców, w większości bezbronnych kobiet i dzieci, które tysiącami będą w najbliższych dniach szukać bezpieczeństwa i azylu w Polsce, spodziewaliśmy się Waszej reakcji – inicjatyw organizowania charytatywnych koncertów na rzecz uchodźców wojennych i pomocy Ukrainie… Ale skala Waszych pomysłów w tym zakresie przerosła nasze oczekiwania w stopniu bezprecedensowym! Polscy Artyści po raz kolejny dają dowód swojej empatii i gotowości służenia potrzebującym, a STOART ich organizacja zamierza im w tych planach i projektach pomagać!

Nie mamy możliwości podejmowania działań organizacyjnych i logistycznych, dlatego, w ramach funkcjonującego w STOART Funduszu promocyjnego tworzymy w trybie natychmiastowym specjalną akcję #ARTYŚCI STOART DLA UA#

Zarząd STOART rozpatrywał będzie poza kolejnością napływające drogą elektroniczną na adres artyscistoartdlaua@stoart.org.pl  wnioski do Funduszu opatrzone sygnaturą ARTYŚCI STOART DLA UA.

Informacje oraz formularz na Fundusz #ARTYŚCI STOART DLA UA# 

Artyści do pomagania, STOART do pracy!

Czytaj więcej »

Wspieramy!

Wojna to nieszczęście, które niesie za sobą, ból, rozpacz, strach i dewastację psychiczną. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, od lat wspierający psychologicznie polskich muzyków i tancerzy, w obliczu bezprecedensowych wydarzeń za wschodnią granicą uruchamia specjalny program bezpłatnej pomocy psychologicznej on-line wspieraMY Ukrainę.
Czytaj więcej »

Apel ministra kultury Ukrainy o wprowadzenie sankcji w kulturze wobec Federacji Rosyjskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego popiera apel ministra kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandra Tkaczenki o nałożenie sankcji na Rosję w dziedzinie kultury i ograniczenie jej aktywności międzynarodowej również w tym wymiarze.

W poniedziałek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego  prof. Piotr Gliński rozmawiał z ministrem Tkaczenką oraz litewskim ministrem kultury Simonasem Kairysem. Ministrowie kultury Polski, Litwy i Ukrainy podpisali deklarację, w której zobowiązali się m.in. do podjęcia wszelkich możliwych starań o wykluczenie Federacji Rosyjskiej z organizacji, komitetów i programów międzynarodowych.

Ze względu na to, że Federacja Rosyjska łamie umowy międzynarodowe i normy społeczne, wymagamy, żeby w następstwie sankcji politycznych, gospodarczych, sportowych i innych zostały nałożone na nią również sankcje w dziedzinie kultury, a tym samym ograniczona została jej kulturowa obecność na arenie międzynarodowej. W tym de facto totalitarnym państwie kultura pełni funkcję służebną i służy jako propaganda polityczna – napisali we wspólnym apelu minister kultury oraz ludzie kultury Ukrainy. W imieniu Ukrainy i krajów partnerskich, które wspierają humanizm, pokój i porządek na świecie, domagają się:

  1. Odwołania wszystkich projektów, w które zaangażowana jest Federacja Rosyjska oraz projektów, które mają finansowanie pochodzące z Rosji.
  2. Wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności rosyjskich ośrodków kultury na terenie krajów partnerskich.
  3. Wycofania obywateli Federacji Rosyjskiej z rad nadzorczych i sojuszy kulturowych, rezygnacji ze sponsorowania i wsparcia organizacyjnego wyżej wspomnianych osób.
  4. Odwołania udziału Federacji Rosyjskiej (tak, jak już został odwołany jej udział w Eurowizji) w międzynarodowych festiwalach, wystawach, forach i wydarzeniach artystycznych, między innymi w:

a) wystawach i targach sztuki współczesnej, w tym Biennale w Wenecji, Art Basel, Documenta i innych;

b) Festiwalu Filmowym w Cannes, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji i innych międzynarodowych festiwalach filmowych;

c) Festiwalu w Salzburgu, Festiwalu Teatralnym w Awinionie, Festiwalu Arena di Verona i innych wydarzeniach teatralnych i muzycznych;

d) wydarzeniach literackich, w tym w Targach Książki we Frankfurcie nad Menem, London Book Forum i innych.

  1. Uniemożliwienia prezentowania kultury rosyjskiej w mediach.
  2. Zakończenia współpracy z aktorami i artystami, którzy otwarcie popierają reżim Władimira Putina, tak, jak to już zrobiła Filharmonia Monachijska, Orkiestra Filharmonii Rotterdamskiej, Teatr La Scala, Royal Opera House w Londynie i wiele innych organizacjach, które okazały solidarność z Ukrainą.

Sztuka zawsze była na czele wartości humanistycznych. Rozumiemy, że kultura nie może służyć celom propagandowym, ale powinna być ukierunkowana na rozwój myślenia krytycznego i poszukiwanie dialogu. Federacja Rosyjska jest agresorem. Jej kultura jest toksyczna! Nie bądźcie współsprawcami! – napisali autorzy apelu. 

Apel można podpisywać na stronie: https://arts.gov.ua/urge-to-impose-cultural-sanctions/.

Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreśla, że w obliczu bezprecedensowej agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, która jest bliskim sąsiadem i sojusznikiem Polski, współpraca kulturalna z Rosją w żadnym wymiarze nie jest możliwa.

Nie pozostajemy obojętni wobec inwazji militarnej Rosji na suwerenne i niepodległe państwo ukraińskie, dlatego zdecydowanie rekomendujemy instytucjom wstrzymanie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych we współpracy z podmiotami rosyjskimi – zaznacza wicepremier Gliński

Czytaj więcej »