Archiwum: Listopad 2020

Fonie Lublina - L. van Beethoven i K. Szymanowski

Ludwig van Beethoven i Karol Szymanowski

29 listopada 2020, godz. 18.00
Trybunał Korony w Lublinie

Czytaj więcej »

"poGŁOSka - tam, gdzie możliwości spotykają się z wyobraźnią i wiedzą o nowych zadaniach wokalnych" odcinek 3

"poGŁOSka" to cykl spotkań związanych ze współczesną sztuką wokalną, poświęcony jej najciekawszym zagadnieniom. Wybrane, omówione, a następnie zaprezentowane w nagraniach lub na żywo nowe zadania wokalne, wcześniej nieopisywane lub mało znane w polskiej literaturze, mają być źródłem wiedzy i inspiracji dla śpiewaków, kompozytorów, muzykologów, ale przede wszystkim dla melomanów. 
Trzeci odcinek to propozycja kilku ćwiczeń rozgrzewających nasz aparat artykulacyjny oraz omówienie terminu "ćwierćton". Gośćmi poGŁOSki są: Ewa Biegas oraz Szymon Bywalec 

Czytaj więcej »

Propozycj przygotowywanych przez Ministerstwo środków osłonowych na drugą falę pandemii

Propozycja przygotowywanych przez Ministerstwo środków osłonowych na drugą falę pandemii
Czytaj więcej »

Aktualizacja terminów wydarzeń VIII Festiwalu Ars Musica' 2020

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami ze względu na pandemię COVID-19, niektóre z planowanych wcześniej wydarzeń festiwalowych odbędą się w innych terminach. W najbliższym koncercie planowanym obecnie w Sali Kamedulskiej Hotelu LOFT 1898 w Suwałkach w dniu 06.12.2020 o godz.19.00 ,,Prof. Halina Słonicka - In Memoriam. W 20. Rocznicę" w/g aktualnych wytycznych może  uczestniczyć maksymalnie 67 osób. Przewidujemy również transmisję koncertu w formie streamingu (on-line). Do udziału w koncercie zostały zaproszone m.in. wybitna pianistka Anna Marchwińska, córka Prof. Haliny Słonickiej oraz znakomite artystki śpiewaczki, sopranistki - Katarzyna Trylnik i Kira Boreczko (wychowanki wokalne Prof. H. Słonickiej), a także związane z Suwałkami, młode, niezwykle utalentowane adeptki sztuki wokalnej, kontynuujące tradycje estetyki przekazywanej przez Prof. H. Słonicką, obecnie studentki UMFC w Warszawie tj. Anna Obrączka - sopran koloraturowy, Aleksandra Pełszyńska - sopran liryczny oraz Roksana Maria Maciejczuk - mezzosopran. Bardzo proszę o pomoc w rozpropagowaniu imprez organizowanych w ramach VIII Festiwalu Ars Musica 2020, zapraszam na dodające otuchy koncerty, w ten trudny i wymagający dla wszystkich czas.
Czytaj więcej »

Dostępne są nuty Sonaty op. 7 na skrzypce i fortepian Stanisława Wisłockiego.

Dostępne są nuty Sonaty op. 7 na skrzypce i fortepian Stanisława Wisłockiego. Została ona napisana w 1942 roku w Rumunii, kiedy Stanisław Wisłocki podczas wojny studiował w Bukareszcie u George Enescu. Kompozycja jest wyraźnie inspirowana Sonatą nr 3 op. 25 George Enescu – szczególnie w sposobie notacji partii skrzypiec. Składa się z części:

1. Maestoso

2. FANTAZIA-PRELUD Adagio

3. RONDO-KRAKOWIAK Allegro vivace

Z rękopisu wynika, że Wisłocki pracował nad Sonatą po skończonej edukacji. Świadczą o tym liczne zmiany wprowadzone już do czystopisu (pisanego czarnym atramentem) atramentem niebieskim, ołówkiem, napotykamy wykreślone, lub dopisane i doklejone fragmenty. Sam opus- początkowo 14 został ostatecznie zmieniony na 7.

Przepisał, zedytował i opracował kolega Wojciech Świętoński.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Czytaj więcej »

Fonie Lublina - Koncert młodych wirtuozów

Koncert młodych wirtuozów

21 listopada 2020, godz. 18.00
Trybunał Koronny w Lublinie
Czytaj więcej »

"poGŁOSka - tam, gdzie możliwości spotykają się z wyobraźnią i wiedzą o nowych zadaniach wokalnych" odcinek 2

"poGŁOSka" to cykl spotkań związanych ze współczesną sztuką wokalną, poświęcony jej najciekawszym zagadnieniom. Wybrane, omówione, a następnie zaprezentowane w nagraniach lub na żywo nowe zadania wokalne, wcześniej nieopisywane lub mało znane w polskiej literaturze, mają być źródłem wiedzy i inspiracji dla śpiewaków, kompozytorów, muzykologów, ale przede wszystkim dla melomanów. https://www.youtube.com/watch?v=a9cPkrMDMq8
W drugim odcinku Joanna Freszel kontynuuje rozpoczętą poprzednio 1. grupę nowych zadań wokalnych, tj. tych odnoszących się do pojedynczej wysokości dźwięku. Będzie mowa o takich środkach jak: tremolo, mormorando, operowanie pojedynczymi sylabami na konkretnych wysokościach dźwięku, parlando, gorgia.
Czytaj więcej »

APEL do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pilnego i systemowego wsparcia grupy zawodowej artystów freelancerów

Szanowni Państwo,

ZG SPAM dołącza się do apelu Pani Weroniki Sławińskiej z Bydgoszczy, puzonistki, freelancerki. 

Czytaj więcej »

Program reorientacji zawodowej muzyków 2020

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych do drugiej edycji Programu reorientacji zawodowej muzyków na sezon 2020/2021. Termin przyjmowania zgłoszeń do programu upływa 16 listopada 2020 roku.

Program reorientacji zawodowej muzyków jest adresowany do profesjonalnych muzyków, obywateli polskich i rezydentów, którzy z powodów zdrowotnych lub innych życiowych przeszkód nie mogą uprawiać zawodu artysty, a nie posiadają prawa do emerytury lub renty. W szczególności dotyczy to następujących specjalności: śpiewacy – soliści i chórzyści oraz muzycy grający na instrumentach dętych.

Czytaj więcej »

FREELIGHT prawykonanie utworu młodej kompozytorki polskiej w Wiedniu - koncert przełożny!

Szanowni Państwo, w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią Covid w Wiedniu koncert odbędzie się w innym terminie!!!

W niedzielę, 15 listopada br o godzinie 19.30, w kościele św. Elżbiety w Wiedniu w ramach festiwalu VOCUMENTA odbędzie się światowa premiera utworu młodej utalentowanej kompozytorki polskiej Nikolet Burzyńskiej.
Czytaj więcej »

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Rozwój Sektorów Kreatywnych

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą w ramach sektora kreatywnego lub reprezentujesz podmiot prowadzący działalność gospodarczą, organizację pozarządową lub samorządową instytucję kultury, możesz w ramach organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych” ubiegać się o bezzwrotną dotację w wysokości do 300 000 zł na realizację projektu z zakresu:
- działania edukacyjne dla przedstawicieli branży kreatywnej (m.in. organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, targów),

·    - projekty badawcze (na przykład analizy gospodarcze sektora kreatywnego w Polsce i poza jej granicami),

Czytaj więcej »

List otwarty przedstawicieli europejskiego Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego

Informacja dotycząca Listu otwartego przedstawicieli europejskiego Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego do KE oraz rządów krajów członkowskich UE

Czytaj więcej »

"poGŁOSka - tam, gdzie możliwości spotykają się z wyobraźnią i wiedzą o nowych zadaniach wokalnych" odcinek 1


Odcinek 1 cyklu edukacyjnego Joanny Freszel pt. "poGŁOSka"

"poGŁOSka - tam, gdzie możliwości spotykają się z wyobraźnią i wiedzą o nowych zadaniach wokalnych.
Jest to cykl spotkań związanych ze współczesną sztuką wokalną, poświęcony jej najciekawszym zagadnieniom. Wybrane, omówione, a następnie zaprezentowane w nagraniach lub na żywo nowe zadania wokalne, wcześniej nieopisywane lub mało znane w polskiej literaturze, mają być źródłem wiedzy i inspiracji dla śpiewaków, kompozytorów, muzykologów, ale przede wszystkim dla melomanów."

Czytaj więcej »

Cykl edukacyjny Joanny Freszel pt. "poGŁOSka"

"poGŁOSka - tam, gdzie możliwości spotykają się z wyobraźnią i wiedzą o nowych zadaniach wokalnych."

Jest to cykl spotkań związanych ze współczesną sztuką wokalną, poświęcony jej najciekawszym zagadnieniom. Wybrane, omówione, a następnie zaprezentowane w nagraniach lub na żywo nowe zadania wokalne, wcześniej nieopisywane lub mało znane w polskiej literaturze, mają być źródłem wiedzy i inspiracji dla śpiewaków, kompozytorów, muzykologów, ale przede wszystkim dla melomanów.
Czytaj więcej »

Akcja Znicz - Wspominamy

Prof. Marek Szwarc

Odszedł nieoczekiwanie. Pozostawił po sobie tylko dobre wspomnienia.
Był człowiekiem wielkiej wiary i pewnie chciałby, żebyśmy dzisiaj wspominając czas jaki mięliśmy dany z nim spędzić nie zapomnieli pomodlić się za jego duszę.
28.07.2020 r. – odszedł prof. Marek Szwarc
Wspomnijmy naszego Przyjaciela cudownego człowieka ,wybitnego artystę Roztaczającego niesamowitą energię i radość życia. Pełnego wiary i ufności w Boga.
Urodził się w Warszawie w 1939 roku. Studiował grę na skrzypcach w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. I.J Paderewskiego) w Poznaniu w klasie prof. Edwarda Statkiewicza, którą ukończył z wyróżnieniem. W 1962 roku otrzymał wyróżnienie na IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (1962). Rząd belgijski przyznał mu stypendium i w roku akademickim 1966/1968 pogłębiał umiejętności wiolinistyczne u André Gertlera w Brukseli, oraz Louisa Pouleta (muzyka kameralna). Ukończył oba kursy z wyróżnieniem. Swoje umiejętności doskonalił w Sienne na kursach mistrzowskich prowadzonych przez Franco Gulli (skrzypce) i Riccardo Brengola (muzyka kameralna).
W latach 1973–75 występował z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej jako solista i członek orkiestry.
40 lat swojego życia poświęcił pracy w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Był muzykiem orkiestry, a w latach 1976-2002 jej koncertmistrzem.
Kiedy z inicjatywy Tadeusza Ochlewskiego, dyrektora PWM w 1967 roku powstała orkiestra kameralna „ Con moto ma cantabile” Marek Szwarc został jej liderem,a z czasem kierownikiem do końca jej działalności w roku 1982. Zespół w tym czasie przyciągał na koncerty tłumy publiczności, odegrał ważną rolę w popularyzacji muzyki dawnej, zwłaszcza polskiej.
Z Poznaniem nie rozstał się nigdy , bowiem w latach 1968 -90 wraz z pianistą prof. Waldemarem Andrzejewskim stworzył duet, z którym wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą.
W Poznaniu też rozpoczął swoją misję pedagogiczną (1968 r.) w Akademii Muzycznej im. I.J Paderewskiego.
Nauczał również w Akademii Muzycznej G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
Od 1991 roku prowadził zajęcia ze studiów orkiestrowych i zespołów kameralnych w Warszewskim UMFC. Swoją pedagogiczną pasję kultywował na Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich w Łańcucie, gdzie prowadził klasę skrzypiec i orkiestrę.
W roku akademickim 2004/2005 prowadził klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. Keimyunga w Daegu (Korea Południowa).
Był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.
Czytaj więcej »

Fonie Lublina - Muzyka religijna ostatniego ćwierćwiecza

Muzyka religijna ostatniego ćwierćwiecza

7 listopada 2020, godz. 19.00
Bazylika oo. Dominikana w Lublinie
Czytaj więcej »

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M