Sąd uznał, że nie ma żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z umową o dzieło i przyznał Filharmonii rację...

„Sąd uznał, że nie ma żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z umową o dzieło i przyznał Filharmonii rację, uwzględniając wszystkie zawarte w skardze Filharmonii Łódzkiej zarzuty. Sąd uznał również, że Prezes NFZ naruszył przepisy kodeksu cywilnego przez ich niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, iż łączące strony umowy o dzieło były umowami o świadczenie usług pomimo, że specyfika tych umów wskazuje na wszelkie cechy umowy o dzieło, co w efekcie doprowadziło do naruszenia również przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegające na uznaniu, że wykonawca podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w związku ze świadczeniem pracy na podstawie spornych umów.” - taką informację zredagowaną przez Panią Mecenas Paulinę Dorman-Okońską, reprezentująca Filharmonię Łódzką przeczytaliśmy dzisiaj na FB Filharmonii. Z niecierpliwością czekamy na kolejne dobre wieści!!!

Czytaj więcej »

Festiwal Artystyczny Powiatu Mińskiego w Jakubowie

Koncert kwartetu smyczkowego The Time Quartet

30 września 2021, o godz.17.00. 
w sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Jakubowie 

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu jest bezpłatny!


Czytaj więcej »

Warsztaty pianistyczne BRZMI DOBRZE

Pierwsza edycja dwudniowych zajęć z zakresu improwizacji fortepianowej, skierowana do dzieci i młodzieży szkół artystycznych I i II st.

25-26 września 2021 / sobota-niedziela / 10:00-18:00
Sala Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
Wejście od Kampusu Grunwaldzkiego

Czytaj więcej »

IV Mazowieckie Muzyczne Spotkania bez Barier

Koncert REED CONNECTION

19 września 2021, godz. 15.00
Domu Pracy Twórczej "Reymontówka"

Wstęp bezpłatny!Czytaj więcej »

Festiwal Artystyczny Powiatu Mińskiego

Koncert zespołu REED CONNECTION

19 września 2021, o godz.19.00 
Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu jest bezpłatny!

Czytaj więcej »

Edukacyjne spotkanie muzyczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim

Pierwsze edukacyjne spotkanie muzyczne "Natura smyczkiem malowana" z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Mińsk Mazowiecki.

18 września 2021, o godzinie 11.00
Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim
Wystąpi kwartet smyczkowy The Time Quartet.
Czytaj więcej »

Fonie Lublina - Przestrzenie muzyki fortepianowej

Recital fortepianowy Juliusza Goniarskiego

18 września 2021, godz. 18.00
Trybunał Koronny w Lublinie
Czytaj więcej »

Fonie Lublina - Koncert na dwoje skrzypiec

Koncert na dwoje skrzypiec

11 września 2021, godz. 19.00
w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej.
Czytaj więcej »

Mazowieckie Muzyczne Spotkania bez Barier

IV edycja Mazowieckich Muzycznych Spotkań bez Barier

13 września 2021, o godz. 11.00 
koncert dla seniorów i pacjentów z Domu Opieki "Marianówka" w Kotuniu
Czytaj więcej »

Międzynarodowy Festiwal Puzonu Historycznego i Cynku

8.09.2021, godz. 19:00 Prelekcja - Czym różni się puzon historyczny od współczesnego? Piotr Dąbrowski.

godz. 19:30 Koncert zespołu puzonów historycznych TROMBASTIC.


9.09.2021, godz. 19:00 Prelekcja - Zabytki puzonowe w Polsce Piotr Dąbrowski.

godz. 19:30 Muzyczne Skarby Cancionero de Palacio przedstawi Zespół muzyki dawnej SABIONETTA.


10.09.2021, godz. 18:00 Prelekcja - Puzon w polskiej muzyce XVII wieku Jakub Burzyński a następnie KONCERT FINAŁOWY uczestników kursu.

Czytaj więcej »