Odszedł śp. Zbigniew Pawlicki

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 25 lutego 2017 r. odszedł wybitny muzykolog, publicysta, organizator życia muzycznego, powstaniec warszawski ps. Żbik ZBIGNIEW PAWLICKI.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 3 marca 2017 roku o godz. 14.00 w kaplicy Domu Pogrzebowego na Powązkach Wojskowych.

Czytaj więcej »

Zaproszenie Oddziału Warszawskiego SPAM

Zarząd Oddziału Warszawskiego SPAM zaprasza wszystkich swoich członków na spotkanie noworoczne połączone z pierwszą turą Walnego Zebrania Oddziału. 
Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2017 r. (sobota) godz. 14.00 w sali widowiskowej Domu Kultury "Kolorowa" w Warszawie - Ursusie, ul. gen. K.Sosnkowskiego 16. 
Czytaj więcej »

Dyskografii Karola Szymanowskiego

Promocja Dyskografii Karola Szymanowskiego autorstwa Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Pani Katarzyny Janczewskiej-Sołomko...
Czytaj więcej »

Debiutancka płyta Tria im. Wiłkomirskich

Debiutancka płyta Tria im. Wiłkomirskich z mało znanymi utworami w Polsce: I Trio fortepianowym d-moll op. 32 i II Trio fortepianowym f-moll op. 73 Antona Areńskiego została nagrana w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Nie bez znaczenia jest fakt wydania płyty w 2016 roku, który jest wyjątkowym dla całej rodziny Wiłkomirskich, a w szczególności dla rodzeństwa Wandy i Józefa Wiłkomirskich. Józef Wiłkomirski, obchodzi

Czytaj więcej »

WALENTYNKOWE SZLAGIERY

WALENTYNKOWE SZLAGIERY


12 luty 2017, godz. 17.00
Galeria Malarstwa Zamku w Lublinie
ul. Zamkowa 9, Lublin
Czytaj więcej »

Zespoły muzyczne w szkołach ogólnokształcących

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję rozpoczętą wspólnie przez Polską Radę Muzyczną i jej członków dotyczącą wprowadzenia zespołów muzycznych do siatek godzin w szkołach ogólnokształcących. 
Czytaj więcej »

Sąd Najwyższy kwestionuje rolę pojedynczego członka orkiestry w tworzeniu dzieła

Sąd Najwyższy kwestionuje rolę pojedynczego członka orkiestry w tworzeniu dzieła

„Pojedynczy członek orkiestry nie tworzy dzieła” – takim oto stanowiskiem miał kierować się Sąd Najwyższy, wydając orzeczenie dotyczące umów o dzieło zawieranych z artystami-muzykami, wykonawcami utworów muzycznych. Tak to zostało przedstawione w artykule „Rzeczypospolitej” z 11.01.2017. Stwierdzenie to poraża stanowczością w negowaniu tego, czym jest muzyka – jako jedna z dziedzin sztuki, którą ludzkość od zawsze uznaje za trwałą zdobycz swej najwyższej kultury duchowej. Trudno w momencie, gdy nie mamy jeszcze dostępu do tekstów orzeczeń oraz ich uzasadnień, podejmować merytoryczną polemikę. Mamy bowiem świadomość, że na razie dysponujemy tylko „przekazem publicystycznym”, choć jest on wystarczająco niepokojący poprzez sposób, w jaki Sąd Najwyższy jest gotów traktować wykonawstwo muzyczne, a w ślad za tym - rolę artystów-muzyków wykonawców. W żaden sposób nie możemy się z tym zgodzić. Wystarczy przywołać tu Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994, w której w Rozdziale 11 „Prawa pokrewne”, w Oddziale I „Prawa do artystycznych wykonań”, w Art. 85 ust. 2 jest napisane:


Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania”.


Z estetyki i teorii dzieła muzycznego, sformułowanej przez najwybitniejsze autorytety światowej humanistyki, a sankcjonowanej przez wszystkie cywilizowane narody, wiadomo, że dla zaistnienia utworu muzycznego potrzebne jest jego artystyczne wykonanie (powstanie wykonania). Powstanie wykonania to obszar twórczej aktywności artystów-muzyków wykonawców. Powołani są oni do tego, by na drodze artystycznego działania stworzyć dźwiękową postać dzieła muzycznego (w sposób twórczy przyczynić się do powstania wykonania). Innymi słowy, by na podstawie stworzonego przez kompozytora dzieła (najczęściej jest to partytura) wykreować jego artystyczny – dźwiękowy kształt, bo w takiej formie dzieło muzyczne trafia do odbiorcy – poprzez powstanie wykonania. Cytowana ustawa tak właśnie ujmuje sprawę artystycznych wykonań, m.in. tych, w których biorą udział pojedynczy członkowie orkiestry: instrumentaliści, którzy w sposób twórczy przyczyniają się do powstania wykonania.


W opisywanej sprawie jej przedmiotem są umowy z artystami-muzykami wykonawcami, kwestionowane przez ZUS jako umowy o dzieło. Nie wiemy, jak w nich zostały zapisane warunki, zapewne mogą tam być pewne niejednoznaczności. Umowy te, jak to wiadomo z praktyki, bywają różne, a w swej nieprecyzyjności mogą powodować różnego rodzaju wątpliwości w ich interpretacji. Dlatego powinny one być właściwie sformułowane. W sposób dobitnie wyraźny nazwane z podaniem repertuaru i przede wszystkim powołujące się na Ustawę o prawie autorskim.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków po pozyskaniu stosownych dokumentów (uzasadnienie orzeczenia), przygotuje oficjalne nasze stanowisko oraz wnioski do komisji legislacyjnych, zajmujących się doskonaleniem powszechnie obowiązującego prawa, m. in. o przepisy, które w sposób niebudzący wątpliwości będą określały funkcję artystów-wykonawców w odniesieniu do regulacji fiskalnych, ubezpieczeniowych, społecznych i socjalnych.


W imieniu ZG Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Jan Popis

Prezes
Czytaj więcej »

"KOLĘD-O-GRANIE" Polskie Kolędy i Pastorałki

 "KOLĘD-O-GRANIE" Polskie Kolędy i Pastorałki 
28 stycznia 2017 r., godz. 18.00
Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami", ul.Grochowska 288
Kwartet AMOK

Czytaj więcej »

"KOLĘD-O-GRANIE" Polskie Kolędy i Pastorałki

 "KOLĘD-O-GRANIE" Polskie Kolędy i Pastorałki 
22 stycznia 2017 r., godz. 20.00
Kościół Św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55
Kwartet AMOK

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

11 stycznia swoje 88 urodziny obchodzi wybitna skrzypaczka, założycielka SPAM - Wanda Wiłkomirska

Wanda Wiłkomirska 11 stycznia obchodzi 88 urodziny. Jest członkiem założycielem SPAM, była członkiem ZG i zarządu Sekcji Solistów. Jest jedną z najsłynniejszych polskich skrzypaczek, znakomitą kontynuatorką tradycji muzycznych rodu Wiłkomirskich. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w piątym roku życia u ojca, Alfreda Wiłkomirskiego – skrzypka i chórmistrza. Po ukończeniu w 1947 r. z odznaczeniem studiów w klasie Ireny Dubiskiej w PWSM w Łodzi, doskonaliła swe umiejętności pod kierunkiem Ede Zathureczky'ego w AM w Budapeszcie, u Eugenii Umińskiej i Tadeusza Wrońskiego w Warszawie oraz u Henryka Szerynga w Paryżu. Jest laureatką czterech międzynarodowych konkursów skrzypcowych: w Genewie, Budapeszcie, Konkursu Bachowskiego w Lipsku oraz Konkursu im. H.Wieniawskiego w Poznaniu. Wanda Wiłkomirska była obecna na estradach m.in. Stanów Zjednoczonych, prawie wszystkich krajów europejskich, Japonii, Nowej Zelandii i Ameryki Południowej. Jest uznana za jedną z czołowych skrzypaczek XX wieku. Grała na skrzypcach Petrusa Guarneriusa (Wenecja 1734r.) Nagrywała dla EMI, Deutsche Gramophon, Polskich Nagrań, Philipsa, Hungarotonu i innych wytwórni płytowych, dokonując licznych prawykonań, m.in. koncertów skrzypcowego Grażyny Bacewicz , Ekspresji Tadeusza Bairda, Dialogów Augustyna Blocha, koncertów skrzypcowych Zbigniewa Bargielskiego i Zbigniewa Bujarskiego, Capriccia Krzysztofa Pendereckiego, utworów kompozytorów niemieckich. W 1983 przyjęła profesurę w Hochschule fur Musik w Mannheim-Heidelbergu. Odtąd praca pedagogiczna stała się jej pasją. Prowadziła, kursy mistrzowskie uczestniczyła w pracach jury międzynarodowych konkursów skrzypcowych m.in. w Londynie,Moskwie, Paryżu, Poznaniu, Monachium, Hanowerze i Tokio. Byłą profesorem klasy skrzypiec w Sydney Conservatory of Music.
Z okazji urodzin składamy Pani Wandzie Wiłkomirskiej życzenia zdrowia, wszelkiego dobra i pomyślności na dalsze lata!
Czytaj więcej »

Benefity członkowskie

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M