Przyszłość artystów wykonawców - apel do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przyszłość artystów wykonawców - apel do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Warszawa, 23.04.2024 r.

 

 

Pan Minister Bartłomiej Sienkiewicz

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15

00-071 Warszawa

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

W imieniu instytucji kultury, związków zrzeszających muzyków, szeroko rozumianego środowiska artystycznego oraz Związku Artystów Wykonawców STOART, zwracamy się z apelem wprowadzenia zmian w projekcie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (UC6).

W naszym przekonaniu, projekt UC6, w wersji po uzgodnieniach międzyresortowych, nie gwarantuje wszystkim artystom równych praw i błędnie zakłada samoregulację rynku muzycznego. Proponowane nowe brzmienie art. 86ust. 3 ustawy, dopuszczające zrzeczenie się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania w procesie wypłacania wynagrodzenia, z tytułu udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, jest sprzeczne z interesem artystów wykonawców i faworyzuje duże korporacje. Efektem implementacji ustawy w tym kształcie jest sytuacja, w której jako artyści zostajemy w umowie z komercyjnym partnerem, zobligowani do rezygnacji z pośrednictwa OZZ i akceptacji jednostronnych, długoterminowo niekorzystnych dla nas – wykonawców - warunków współpracy. Skala, powszechność i dostępność cyfrowej dystrybucji twórczości stawiają nas w podległej i zdominowanej przez korporacje pozycji negocjacyjnej. Brak instytucjonalnej ochrony praw słabszych uczestników rynku (w tym przypadku artystów wykonawców) skutkuje podporządkowaniem ich podmiotom odznaczającym się większą władzą i przewagą ekonomiczną. To scenariusz, w którym nasze bezpieczeństwo i przyszłość są realnie zagrożone.

Rynek muzyczny w przeważającej większości oparty jest o dochody z odtworzeń utworów udostępnionych w internecie. Obecnie, dystrybucję cyfrową niemal w całości stanowi streaming. Tylko w pierwszym półroczu 2023 roku streaming wygenerował w Polsce ponad 239 mln zł przychodu, co stanowi 79,6% sprzedaży całkowitej muzyki. To właśnie streaming był najpopularniejszą formą konsumpcji muzyki, stanowiąc w analizowanym okresie prawie 80% wszystkich nośników i formatów. Wartość całego rynku streamingowego w Polsce na koniec 2021 roku wyniosła 350 milionów euro, a liczba subskrypcji przekroczyła 6 milionów, obejmując około 29% mieszkańców naszego kraju. Teraźniejszość i przyszłość artystów wykonawców są nierozerwalnie związane z obecnością w internecie, a tym samym zależą od dostawców usług streamingowych.

Indywidualne negocjowanie warunków współpracy, bezpośrednio z podmiotami komercyjnymi i bez udziału OZZ, odbije się na wielu grupach artystów wykonawców. Problem ten dotknie w szczególności młodych wykonawców, absolwentów szkół artystycznych, debiutantów na rynku muzycznym, zawodowych muzyków grających w dużych zespołach i orkiestrach, artystów eksperymentalnych i tych reprezentujących niemasowe gatunki muzyczne, środowiska jazzowe, muzyków klasycznych czy wokalistów i wykonawców operowych. Mówimy o tysiącach osób, których nie można zobaczyć na okładkach czasopism czy w kampaniach reklamowych, ale bez których polska kultura nie istnieje.

Codziennie tworzymy muzykę. Nasza praca to nie tylko pasja, ale również misja, która powinna finalnie przekładać się na udział w komercjalizacji naszej pracy. Słabsza pozycja  negocjacyjna artystów wykonawców jest niejednokrotnie wykorzystywana, umożliwiając podmiotom komercyjnym optymalizację kosztów i maksymalizację przyszłych zysków. Chcemy uzyskać poczucie bezpieczeństwa, że zawód, który wykonujemy, pozwoli nam godnie żyć i ze spokojem myśleć o przyszłości.

Organizacje zbiorowego zarządzania stanowią fundament ochrony naszych praw, będąc instytucjami utworzonymi przez artystów, zarządzanymi przez nich i dla nich. Opierając się na zasadach współpracy i wzajemnego wsparcia, reprezentują one unikalne połączenie zrozumienia dla specyfiki pracy artystycznej oraz profesjonalizmu. Zgodnie z wynikami ankiety, przeprowadzonej latem 2020 r. w ramach kampanii #PayPerformers, wysoki poziom zaufania artystów wykonawców do organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce zadeklarowało aż 82% respondentów. Dlatego też wsparcie samorządnych organizacji zbiorowego zarządzania, dysponujących odpowiednim zapleczem finansowym, księgowym, technologicznym i prawnym oraz przemyślane działania legislacyjne są jedyną gwarancją respektowania naszych interesów, szczególnie w kontekście działalności na polu cyfrowym.

Jako kraj, stoimy w obliczu szansy na zagwarantowanie sprawiedliwej przyszłości dla kolejnych pokoleń artystów oraz zapewnienia proporcjonalnego wynagrodzenia za ich wkład w tworzenie kultury. W czasach cyfrowej konsumpcji muzyki, odpowiedzialne i przemyślane procedury legislacyjne stają się historycznymi zmianami dla rynku muzycznego.

Milowym krokiem dla całego środowiska artystycznego, była decyzja o włączeniu przez Ministerstwo do projektu ustawy - art. 86ust. 1, dotyczącego przyznania artystom stosownego wynagrodzenia, z tytułu publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Gwarancja jego wypłat za pośrednictwem OZZ, płynąca z art. 861 ust. 2 ustawy, da nam pewność kompetentnej reprezentacji naszych interesów na polu negocjacji legislacyjnych i finansowych. Aby jednak nie zaprzepaścić dorobku art. 861 ust. 1 i 2 obowiązek z ust. 2 powinien mieć charakter wiążący.

W imieniu całego środowiska muzycznego, apelujemy do Pana o wprowadzenie stosowanych zmian w projekcie ustawy UC6, które zapewnią skuteczną ochronę praw artystów wykonawców, w tym prawo do sprawiedliwego i proporcjonalnego wynagrodzenia za cyfrowe udostępnianie dzieł.

Jesteśmy przekonani, że tylko wspólnym działaniem możemy zadbać o przyszłość polskiej kultury.

 

Z wyrazami szacunku

 

Zarząd Główny Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych

Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Tancerzy Główny Związku Tancerzy

ZOZ ZZ PAMO Teatr Wielki - Opera Narodowa

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Teatrze Wielkim - Operze Narodowej

ZOZ ZZ PAMO przy Filharmonii Narodowej w Warszawie

ZOZ ZZ PAMO Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia

ZZ PAMO Sinfonia Varsovia

ZOZ ZZ PAMO Polskie Radio

ZZ PAMO Grupy Dętej Orkiestry Sinfonia Varsovia

ZOZ ZZ PAMO przy Operze Wrocławskiej

ZOZ ZZ PAMO przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Narodowym Forum Muzyki

ZOZ ZZ PAMO w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

ZOZ ZZ PAMO przy Polskiej Operze Królewskiej

ZOZ ZZ PAMO przy Filharmonii Szczecińskiej

ZOZ ZZ PAMO Śląskiej Orkiestry Kameralnej

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe oddział Wrocław

Towarzystwo Śląskich Kameralistów

OZ NSZZ „Solidarność” Filharmonia Lubelska

ZZ PAMO Chóru Filharmonii Śląskiej

ZOZ ZZ PAMO przy Filharmonii Opolskiej

ZOZ ZZ PAMO przy Operze Lubelskiej

ZOZ ZZ PAMO przy Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

ZOZ ZZ PAMO w Filharmonii Koszalińskiej

Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Związek Artystów Wykonawców STOART

Zwiazek Inicjatywa Pracownicza Sinfonia Varsovia

Związek Zawodowy Muzyków Sinfonii Varsovii

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność" przy Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku

ZOZ ZZ PAMO przy Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku

Lubuskie Stowarzyszenie Jazzowe

Związek Zawodowy Artystów Muzyków i Pracowników Opery i Filharmonii Podlaskiej 

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

Czytaj więcej »

KraCamera 2024


IV Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej- KraCamera

16-19 maja 2024 rok, Kraków


Czytaj więcej »

Koncert z cyklu „Chwile ulotne”


5 maja 2024 rok, godz. 18:30

Sień Główna, Pałac Radziwiłłów w Nieborowie

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Grtulacje dla A.Mikołajczyk-Niewiedział, M.Piórkowskiej i W.Świętońskiego!


Dwupłytowy album „Stanisław Wisłocki: Solo & Chamber Works”, który został wydany nakładem Chopin University Press i Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddział Warszawski otrzymał Fryderyka w kategorii  Muzyka Kameralna Duety! Wykonawcami są: Anna Mikołajczyk-Niewiedział (śpiew), Marta Piórkowska (skrzypce) oraz Wojciech Świętoński - Zastępca Sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (fortepian).

Czytaj więcej »

KAMIL ZAWADZKI - SKRZYPEK, KAMERALISTA, KONCERTMISTRZ

Kamil Zawadzki - skrzypek, pedagog, dr sztuk muzycznych, solista, koncertmistrz, działacz społeczny. 

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz STOART. 


Czytaj więcej »

Promocja Polskich Muzyków

Zapraszamy koncertujących lub organizujących kursy muzyczne członków SPAM do promowania swojej działalności na stronach naszego stowarzyszenia oraz mediach społecznościowych w Akcji Promocyjnej Polskich Muzyków!
Czytaj więcej »

DUSZNIKI ZDRÓJ, 30 CZERWCA - 08 LIPCA 2024 R.


41. Kurs interpretacji w zakresie gry na instrumentach dętych

Duszniki Zdrój, 30 czerwca – 8 lipca 2024 rok

Czytaj więcej »

Policzone i Policzeni 2024!

Policzone i Policzeni 2024! Artyści, Twórcy i Wykonawcy w Polsce

 • Artystko, Artysto! Twórczyni, Twórco! Wykonawczyni, Wykonawco!

  W 2018 roku rozpoczęliśmy wspólnie drogę, której celem jest wprowadzenie w życie Ustawy o zawodzie artysty. Zacznij z nami finisz tego maratonu! Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS, na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod kierownictwem profesor Doroty Ilczuk prowadzi prace badawcze, mające na celu doprecyzowanie i domknięcie procesu wprowadzenia ustawy w życie.

  Aby wprowadzane zmiany miały odniesienie do rzeczywistości, szczególnie tej zmienionej, dotkniętej pandemią Covid-19, niezbędne jest przeprowadzenie badania, które pozwoli zdiagnozować aktualną sytuację.

  Zachęcamy, włącz się aktywnie w badania!
  Zostań twórczynią/ twórcą własnego losu i przełamując złość, frustrację czy poczucie braku sprawczości stań się częścią tej zmiany, tak aby system był skierowany do Ciebie, a nie odwrotnie.

  Ankieta jest w pełni anonimowa. Jej wypełnienie potrwa około 20 minut. Jeśli uznasz, że artystki i artyści, twórczynie i twórcy zasługują na głos UDOSTĘPNIJ INNYM ankietę i pokaż, że SIĘ LICZYSZ.
  Prosimy o podanie danych zgodnie ze stanem na 1 marca 2024. 


  Ankieta będzie aktywna do 5 maja 2024.  https://liczymysie.webankieta.pl/


Czytaj więcej »

Przesłuchaniach do Orkiestry Filharmonii Narodowej

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko
WALTORNIA (na 3 waltornię) - PEŁNY ETAT
PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
10 i 11 września 2024
Czytaj więcej »

Życzenia wIelkanocne


Życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.
Niech to będzie czas odpoczynku, który doda Państwu energii do podejmowania kolejnych wyzwań zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Czytaj więcej »

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M