Fonie Lublina 2021 - W stronę nowej muzyki polskiej

W stronę nowej muzyki polskiej

Premiera on-line 30 maja 2021, godz. 19:00 
Muzeum Narodowe w Lublinie


Czytaj więcej »

Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego

Ogłoszenie konsultacji publicznych projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego:

https://bip.mkdnis.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-konsultacji-publicznych-projektu-ustawy-o-uprawnieniach-artysty-zawodowego-3443.php
Czytaj więcej »

Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego - apel do członków SPAM

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków,

W zeszłym tygodniu miał miejsce historyczny moment (czas pokaże, czy finał procesu zakończy się sukcesem, oby!). Wystartowała procedura społecznych konsultacji projektu ustawy o uprawnieniach artysty. Po miesięcznych konsultacjach ustawa rozpocznie swój bieg proceduralny w pracach sejmu i tam (mamy nadzieję) zostanie uchwalona jeszcze w okresie letnim lub wczesną jesienią. W takim przypadku konstytuowanie się Polskiej Izby Artystów (ciała powołanego ustawą) potrwa w założeniach do końca roku, w rezultacie skutki ustawy faktycznie odczujemy po 1 stycznia 2022 roku.

W nawiązaniu do tego zwracam się z niniejszym apelem do Wszystkich Członków Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków o:

- zapoznanie się z projektem ustawy (jest dostępny m.in. na stronie „artystazawodowy.pl”, ale też na stronie MKDNiS,

- przesyłanie pytań, jeżeli się nasuną, na adres mailowy Zarządu; postaramy się odpowiadać na nie sukcesywnie,

- przesyłanie postulatów na adres mailowy Zarządu, będziemy je sukcesywnie zgłaszać (po analizie) do Zespołu, który opracował tekst ustawy.

Pragnę krótko wyartykułować, dlaczego, moim zdaniem, jest to projekt historyczny i niezwykle ważny dla środowiska artystycznego w Polsce.

Po pierwsze, ustawa odpowiada na zapotrzebowanie najmniej uposażonych artystów (w tym oczywiście muzyków), tych niezwiązanych kontraktami o pracę, na dostęp do świadczeń emerytalnych w wymiarze możliwym do udźwignięcia, czyli około 300 zł miesięcznie, a nie jak do tej pory (w przypadku samozatrudnienia) ok. 1200 zł. W tym aspekcie należy żałować, iż zarówno prace nad ustawą, jak i zamieszanie społeczne w postrzeganiu artystów jako dobrze uposażonych celebrytów, spowodowały znaczne opóźnienie w harmonogramie dojścia do etapu sejmowych prac. Dla naszych najgorzej sytuowanych kolegów sytuacja pandemiczna to niejednokrotnie dramat bytowy o trudnych do wyobrażenia skutkach.

Po drugie, w kompleksowym ujęciu integralną jego częścią jest od dawna oczekiwana, spóźniona od wielu, wielu lat nowelizacja Rozporządzenia w sprawie tzw. „opłaty reprograficznej”, czyli opłaty za korzystanie z artystycznej własności intelektualnej na wszelkiego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Nowelizacja nie następowała z uwagi na bardzo mocne lobby producentów urządzeń, które w naszym kraju znalazło sobie „Eldorado”. Te opłaty są wszędzie w Europie, tylko nie u nas. Dyrektywa europejska nakazuje je wręcz przyjąć, a mimo to był „opór materii”. Oceniam lobbing producentów w tej sprawie jako szczególnie nieetyczny, zwłaszcza w kontekście pandemii. To jest branża, która – w odróżnieniu od pozostałych gałęzi gospodarki – ma się nad wyraz doskonale i zyskuje profity, jakich nigdy wcześniej nie miała.

Po trzecie, ustawa jest efektem prac całego środowiska artystów. Efektem postulatów i przemyśleń zbieranych, analizowanych i opracowywanych na kolejnych kongresach kultury, a zwłaszcza na Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Jak nigdy przedtem udało się zdynamizować komunikację pomiędzy niemal wszystkimi stowarzyszeniami i zdefiniować obszary, co do których mamy pełną zgodność, a przede wszystkim – to, co najważniejsze –ukonstytuować systemowo w strukturze państwa społeczność artystyczną, na podobieństwo innych już zorganizowanych grup, vide np. adwokaci, lekarze, nauczyciele czy rolnicy… Z punktu widzenia dalekosiężnych skutków zaprojektowanej ustawy wydaje się, że to jest najważniejszy aspekt, którego korzyści są trudne do przecenienia.

Apeluję zatem, na koniec, o jeszcze jedną rzecz: o rozsądek w przyjmowaniu argumentów różnych stron i o nieantagonizowanie nas w wypowiedziach publicznych z innymi grupami społecznymi. Jako artyści jesteśmy integralną, równie ważną jak inne grupą społeczną. Nie chcemy przywilejów wynoszących nas ponad inne grupy. Chcemy, by Państwo wsparło naszą społeczność mechanizmami, którymi wspiera inne grupy w ich wrażliwych obszarach, tak by nie zostały utracone bądź zmarginalizowane w ich potrzebnej społecznie funkcji.

Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Ryszard Cieśla

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Czytaj więcej »

Dom Muzyka Seniora aktualności

Dom Muzyka Seniora w Kątach został otwarty 1 października 2012 roku. Pierwszy pensjonariusz zamieszkał w nim 13 czerwca 2013 roku. Od tego momentu DMS prowadzi swoją statutową działalność, a pełne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.dommuzykaseniora.pl lub poprzez kontakt telefoniczny i e-mailowy z Dyrektorem DMS panią Anną Stańczyk:

tel. +48 512 97 98 97, e-mail:    a.stanczyk@dommuzykaseniora.pl

Adres: DOM MUZYKA SENIORA, Kąty, ul. Brzozowa 24, 05-532 Baniocha.

Czytaj więcej »

Fonie Lublina 2021 - Władysław Żeleński in memoriam

Władysław Żeleński in memoriam

Premiera on-line 2 maja 2021, godz. 19:00
Trybunał Koronny w Lublinie
Czytaj więcej »

Fonie Lublina 2021 - Między sacrum a profanum

Między sacrum a profanum

Premiera on-line 30 kwietnia 2021, godz. 20:00
Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie
Czytaj więcej »

Fonie Lublina 2021

W imieniu Oddziału Lubelskiego SPAM i wszystkich partnerów tegorocznej edycji festiwalu Fonie Lublina, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi efektami realizacji: 

Koncert Beethoven... i co dalej?, czyli o ścieżkach rozwoju pianistyki po czasach L. van Beethovena, od dzieł Mistrza z Bonn, przez muzykę W. Żeleńskiego, C. Debussy'ego, G. Gershwina po twórczość J. Kofflera
recital fortepianowy Piotra Sałajczyka
Czytaj więcej »

ZDROWIE MUZYKÓW

Bóle pleców? Ból nadgarstka, łokcia? Sztywnienie szyi? Ostatnio wszyscy mamy trochę mniej ruchu i bardzo często trafiamy z naszym bólem do fizjoterapeutów. Pomóżmy Pani Magdalenie, studentce fizjoterapii WSEiT w Poznaniu zebrać dane o naszych problemach zdrowotnych. Wyniki Jej pracy zostaną opublikowane na naszej stronie i facebooku!


Link do ankiety:

https://forms.gle/NC9sHp4Uq47nz4nq9

Czytaj więcej »

Odeszła Pani Zofia Wilma Zasłużony Członek SPAM


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 kwietnia 2021 roku
zmarła Zofia Wilma śpiewaczka, uczennica Ady Sari,
Zasłużony Członek SPAM, od lat działająca społecznie na rzecz środowiska artystów muzyków.
Czytaj więcej »

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK SOLISTA-ZASTĘPCA KONCERTMISTRZA (I SKRZYPCE - PEŁNY ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

31 MAJA 2021 g. 9:00 – I ETAP oraz 1 CZERWCA 2021 – II ETAP

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2021.

 

Wskazane jest doświadczenie w specjalności skrzypce solista. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/ - prosimy o informację, które koncerty skrzypcowe Państwo wybierają.

 

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

 

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

 

  1. W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy D-dur KV 218 lub A-dur KV 219, I cz. z kadencją J. Joachima
  2. Koncert skrzypcowy I cz. z kadencją do wyboru:
    Czajkowski, Beethoven, Brahms, Sibelius, Wieniawski (Nr 1 fis-moll i Nr 2 d-moll), Karłowicz
    lub Szostakowicz (I koncert, I i II cz. kadencja)
  3. J. S. Bach – 2 kontrastujące części lub Tempo di ciaccona na skrzypce solo BWV 1001-1006
  4. Sola orkiestrowe:

Rimski-Korsakow – Szeherezada                J. S. Bach – Msza h-moll

R. Strauss – Ein heldenleben                                   Szostakowicz – Symfonia nr 6

Beethoven – Missa solemnis

 

  1. Fragmenty orkiestrowe:

W. A. Mozart – Wesele figara, uwertura                  Karłowicz – Stanisław i Anna Oświecimowie

Beethoven – Symfonia nr 6, scherzo, takty 1-84     Prokofiew – Romeo i Julia, śmierć Tybalda

Schumann – Symfonia nr 2, scherzo, takty 1-97

Czytaj więcej »