Oddział Gdański


Grzegorz Sutt - Przewodniczący Oddziału w Gdańsku

Krzysztof Sperski - Wiceprezes
Anna Prabucka - Firlej - Sekretarz 
Barbara Żurowska - Sutt - Skarbnik
Wiesław Suchoples - Członek Zarządu

adres:

Oddział w Gdańsku organizuje:

PAŁACOWE KONCERTY DLA DZIECI I RODZICÓW - Sala Muzyczna Pałacu OLIWSKIE KONCERTY KAMERALNE - Sala Muzyczna Pałacu Opatów w Oliwie NADMORSKI SALON MUZYCZNY - Południowe Spotkania Muzyczne - Hotel Nadmorski Gdynia GDYŃSKA DZIECIĘCA AKADEMIA MUZYCZNA 


Opracowanie, kierownictwo artystyczne koncertów i prowadzenie - Barbara Żurowska - Sutt

W koncertach biorą udział wybitni artyści, laureaci konkursów muzycznych, profesorowie Akademii Muzycznej w Gdańsku, artyści Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego w Gdyni, licznie prezentowani studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz artyści z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji.