Oddział Łódzki


Zarząd Oddziału Łódzkiego SPAM


Mirosław Pietkiewicz – Przewodniczący Oddziału

Anna Liszewska – Wiceprzewodnicząca

Kamil Zawadzki – Sekretarz

Jolanta Smolska-Kępińska – Skarbnik

Anna Ceglińska - Członek Zarządu 

Bogdan Dowlasz - Członek Zarządu 

Janusz Kopczyński - Członek Zarządu 


Komisja Rewizyjna:


Lidia Wołoszyn - Przewodnicząca 

Marek Podgórski - Członek

Ryszard Andrzejewski - Członek