Samodzielne Koło nr 116 przy Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach

Przewodniczący Koła Mariusz Barszcz
Sekretarz Anna Lenckowska
Skarbnik Grzegorz Kustra