Samodzielne Koło nr 114 przy Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

Samodzielne Koło nr 114 przy Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

Ewa Bocian - Przewodnicząca 
Joanna Supranowicz - Sekretarz 
Maria Józefczyk - Skarbnik
Anna Stępień - Członek Zarządu