Samodzielne Koło nr 114 przy Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

Samodzielne Koło nr 114 przy Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

Ewa Bocian - Przewodnicząca 
Grzegorz Dudek - Sekretarz 
Joanna Supranowicz - Skarbnik 
Anna Stępień - Członek Zarządu