Samodzielne Koło nr 115 przy Polskiej Orkiestrze Radiowej w Warszawie

Samodzielne Koło nr 115 przy Polskiej Orkiestrze Radiowej w Warszawie

Sylwia Mierzejewska - Przewodnicząca 
Joanna Pawlak - Sekretarz 
Ewa Czekalla - Skarbnik