Samodzielne Koło nr 9 w Szczecinie

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Koło nr 9 w Szczecinie

Ludwika Mitkiewicz - Przewodnicząca

Mirosława Białas - Sekretarz 

Maria Behrendt - Skarbnik

Małgorzata Kowalik - Członek Zarządu 

            Aktywnie uczestniczymy w życiu muzycznym Szczecina organizując koncerty we współpracy z Filharmonią Szczecińską i Zamkiem Książąt Pomorskich oraz Klubem 13 Muz, gdzie odbywają się cykliczne popołudnia z muzyką pn. „Harmonie”. W koncertach biorą udział uczniowie i absolwenci [często również młodzi pedagodzy] ZSM im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie oraz studenci i pedagodzy Akademii Sztuki w Szczecinie. Do udziału w naszych koncertach zapraszamy także szczecińskie chóry kameralne.

Organizujemy konkursy kompozytorskie w ZSM oraz uczestniczymy w organizacji Zachodniopomorskich Konkursów Pianistycznych dla uczniów szkół muzycznych I i II st., gdzie jesteśmy fundatorami nagród.

Otaczamy opieką naszych Seniorów.

 

Na zdjęciu: Szczeciński Chór Kameralny i dyrygent – Ludwika Mitkiewicz.

Koncert poświęcony pamięci Jana Szyrockiego i Stefana Marczyka - profesorów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Filia w Szczecinie, który odbył się 27 października 2013 w Klubie 13 Muzy w Szczecinie