Samodzielne Koło nr 102 Biblioteki Narodowej

Maria Wróblewska - Przewodnicząca